Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Kalendář akcí

Údaje v kalendáři jsou bez záruky. Aktuální informace lze získat na webových stránkách uvedených u jednotlivých akcí. Informace o ak­cích k zařazení do kalendáře zasílejte na adresu eva.vaculikova@fccgroup.cz. S objednávkami inzerce (včetně článků public relations – PR) se obracejte na obchodní oddělení vydavatelství na adrese inzerce@fccgroup.cz (tel.: 286 583 011, fax: 284 683 022).
 

Veletrhy a výstavy

 • Energy Forum – evropská výstava a kon­ference o nových zdrojích energie 21. sto­letí
  15.–16. 11. 2010, Brusel, Belgie – www.energy-forum.be
 • Avtomatizacija 2010 – 10. výstava auto­matizační a řídicí techniky a průmyslové informatiky
  16.–18. 11. 2010, Petrohrad, Rusko – www.farexpo.ru
 • Qualipro 2010 – odborný veletrh zkouše­ní materiálu, metrologie a řízení kvality
  16.–19. 11. 2010, Dortmund, SRN – www.qualipro-messe.com
 • Get Nord – veletrh elektrotechnického, sanitárního, vytápěcího a klimatizačního vybavení budov
  17.–19. 11. 2010, Hamburk, SRN – www.hamburg-messe.de/get_nord
 • SPS/IPC/Drives 2010 – mezinárodní ve­letrh elektrické a elektronické měřicí, řídi­cí a automatizační techniky
  23.–25. 11. 2010, Norimberk, SRN – www.mesago.de
 • Aqua-Therm Praha 2010 – 17. meziná­rodní odborný veletrh vytápění, ventilace, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky
  23.–27. 11. 2010, Praha, PVA Leňany – www.ppa.cz
 • Tech Industry Riga – průmyslový veletrh
  25.–27. 11. 2010, Riga, Lotyšsko – www.bt1.lv/techindustry
 • Valve World Expo 2010 – veletrh průmys­lových armatur
  30. 11.– 2. 12. 2010, Düsseldorf, SRN – www.valveworldexpo.com
 • Pollutec – mezinárodní veletrh zařízení pro úpravu vody, vzduchotechniku, pro­tihlukových zařízení a zpracování odpadu
  30. 11.–2. 12. 2010, Lyon, Francie – www.pollutec.com
 • Inovace 2010 – 17. veletrh výzkumu, vý­voje a inovací s konferencí
  30. 11.–3. 12. 2010, Praha – www.aipcr.cz
 • Electricx Power 2010 – veletrh obnovi­telných zdrojů energie, výroby elektřiny, osvětlení, elektrických instalací a řízení
  4.–7. 12. 2010, Káhira, Egypt – www.electricx-egypt.com
 • PTA-Ural 2010 – Predovye Technologii Avtomatizacii
  7.–9. 12. 2010, Jekatěrinburg, Rusko – www.pta-expo.ru
 • Eltec 2011 – veletrh technického zařízení budov a světelné, spínací a řídicí techniky
  19.–21. 1. 2011, Norimberk, SRN – www.eltec.info
 • Otomasyon’11 – 18.veletrh průmyslové automatizace
  3. 2.–6. 2. 2011, Istanbul, Turecko – www.win-fair.com
 • Embedded World 2011 – veletrh vestav­ných systémů
  1.–3. 3. 2011, Norimberk, SRN – www.embedded-world.de
 • CeBIT 2011 – mezinárodní veletrh kance­lářské, informační a komunikační techniky
  1.–5. 3. 2011, Hannover, SRN – www.cebit.de

Konference

 • Wireless Congress 2010 – Systems and Applications
  10.–11. 11. 2010, Mnichov, SRN – www.wireless-congress.com
 • Problémy české energetiky – revize elek­trických zařízení a bezpečnost práce
  18. 11. 2010, Praha – www.odbornecasopisy.cz
 • Poděbrady 2010 – 15. seminář o aktuál­ních otázkách a problémech řízení elektri­zační soustavy
  23.–24. 11. 2010, Poděbrady – www.egu-prg.cz
 • EMV 2010 – mezinárodní konference o elektromagnetické kompatibilitě
  23.–24. 11. 2010, Stuttgart, SRN – www.mesago.de
 • SPS/IPC/Drives 2010 – konference při veletrhu
  23.–25. 11. 2010, Norimberk, SRN – www.mesago.de
 • ERU 2010 – konference o energetickém ru­šení v průmyslových a distribučních sítích
  25.–26. 11. 2010, Brno – www.eru-konference.cz
 • Kyberprostor – 8. mezinárodní konferen­ce o informačních sítích
  26.–28. 11. 2010, Masarykova univerzita, Brno – http://cyberspace.muni.cz
 • Inovace 2010 – 17. mezinárodní sympo­zium o inovacích
  30. 11.–3. 12. 2010, Praha – www.aipcr.cz
 • Bionetics 2010 – 5thInternational Confe­rence on Bio-Inspired Models of Network, Information, and Computing Systems
  1.–3. 12. 2010, Boston, USA – www.bionetics.org
 • S-CUBE 2009 – 1st International Confe­rence on Sensor Systems and Software
  13.–15. 12. 2010 – Miami, USA – www.s-cubeconference.org
 • EFAC 2010 – 6thConference on Assemb­ly and Handling Technology
  21.–22. 1. 2011, Davos, Švýcarsko – www.efac.org/conference
 • SofSem 2011 – 37thInternational Con­ference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science
  22.–28. 1. 2011, Vysoké Tatry, Slovensko – www.sofsem.cz
 • PowerPlantSim 2011 – International Con­ference on Modeling and Simulation Tech­nology for Power Plants
  14.–18. 2. 2011, Tampa, USA – www.scs.org
 • Facility Management 2011 – konference řízení podpůrných podnikových procesů
  22.–24. 2. 2011, Frankfurt a. M., SRN – www.mesago.de
 • Process Management Academy 2011 – odborná konference
  28. 2.–1. 3. 2011, Antverpy, Belgie – www.arcweb.com/res/pma
 • Product Life live 2011 – konference o správě životního cyklu produktů
  1.–2. 3. 2011, Stuttgart-Fellbach, SRN – www.mesago.de
 • Electronic Displays 2011 – evropská kon­ference o elektronických displejích
  2.–3. 3. 2011, Norimberk, SRN – www.electronic-displays.de

Uzávěrky

 • 28. 11. 2010 – Diago 2011 – 30. meziná­rodní konference o technické diagnostice strojů a výrobních zařízení
  1.–2. 2. 2011, Rožňov pod Radhoštěm – www.atdcr.cz
 • 1. 12. 2010 – EPE 2011 – 14th Internatio­nal Conference on Power Electronic Ap­plications
  30. 8.–1. 9. 2011, Birmingham, Velká Bri­tánie – www.epe2011.com
 • 15. 1. 2011 – Měření teplot a regulace teplot v teorii a praxi – celostátní konfe­rence s mezinárodní účastí
  13.–14. 4. 2011, Ostrava – www.mereniteplot.cz
 • 15. 1. 2011 – Aprochem 2011 – 18. kon­ference o chemických technologiích, Od­padové fórum 2011 – 5. ročník symposia
  11.–13. 4. 2011, Hotel Dlouhé Stráně, Kou­ty nad Desnou – www.aprochem.cz
 • 1. 2. 2011 – ECCE 2011 – 8th European Congress of Chemical Engineering, 1st Eu­ropean Congress of Applied Biotechnology
  25.–29. 9. 2011, Berlín, Německo – www.ecce2011.com