Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Kalendář akcí

Údaje v kalendáři jsou bez záruky. Aktuální informace lze získat na webových stránkách uvedených u jednotlivých akcí. Informace o ak­cích k zařazení do kalendáře zasílejte na adresu eva.vaculikova@fccgroup.cz. S objednávkami inzerce (včetně článků public relations – PR) se obracejte na obchodní oddělení vydavatelství na adrese inzerce@fccgroup.cz (tel.: 286 583 011, fax: 284 683 022).
 

Veletrhy a výstavy

 • Pragotherm 2010 – 36. veletrh energeti­ky, vytápění a úspor energie
  11.–14. 2. 2010, Praha, Výstaviště Hole­šovice – www.pragotherm.cz
 • CholodSummit Rossija 2010 – odborný veletrh chladírenské techniky
  16.–17. 2. 20109, Moskva, Rusko – www.cholodexpo.com
 • Industry Expo – 4. mezinárodní průmys­lový veletrh
  23.–26. 2. 2009, Bratislava, Slovensko – www.incheba.sk
 • Metav Düsseldorf 2010 – mezinárod-ní veletrh výrobní techniky a automatizace
  23.–27. 2. 2010, Düsseldorf, SRN – www.metav.de
 • Elektrika 2010 – 5. elektrotechnický ve­letrh
  24.–26. 2. 2010, Lvov, Ukrajina – www.amd-ukr.com.ua
 • PTA-Siberia 2010 – Predovye Technolo­gii Avtomatizacii
  24.–26. 2. 2010, Krasnojarsk, Rusko – www.pta-expo.ru
 • Otomasyon’10 – 17. veletrh průmyslové automatizace
  25.–28. 2. 2010, Istanbul, Turecko – www.win-fair.com
 • Embax 2010 – mezinárodní veletrh oba­lového průmyslu
  2.–3. 3. 2010, Brno – www.embaxprint.cz
 • Product Life live 2010 – veletrh o správě životního cyklu produktů
  2.–3. 3. 2010, Stuttgart-Fellbach, SRN – http://mesago.de
 • LogiMAT 2010 – mezinárodní veletrh ná­strojů pro distribuci a tok materiálu a in­formací
  2.–4. 3. 2010, Stuttgart, SRN – www.messe-stuttgart.de
 • Embedded World 2010 – veletrh vestav­ných systémů
  2.–4. 3. 2010, Norimberk, SRN – www.embedded-world.de
 • CeBIT 2010 – mezinárodní veletrh kance­lářské, informační a komunikační techniky
  2.–6. 3. 2010, Hannover, SRN – www.cebit.de
 • Sicherheit + Automation – odborná vý­stava s kongresem
  9. 3. 2010, Stuttgart, SRN – www.messe-stuttgart.de
 • EMV 2010 – mezinárodní veletrh a kon­ference o elektromagnetické kompatibilitě
  9.–11. 3. 2010, Stuttgart, SRN, http://mesago.de
 • Facility Management 2010 – veletrh a konference řízení podpůrných podniko­vých procesů
  9.–11. 3. 2010, Frankfurt nad Mohanem, SRN – http://mesago.de
 • Climate World 2010 – 7. mezinárodní od­borný veletrh HVAC
  9.–12. 3. 2010, Moskva, Rusko – www.climatexpo.ru
 • Romcontrola 2010 – 19. mezinárodní ve­letrh měřicí a řídicí techniky
  16.–19. 3. 2010, Bukurešť, Rumunsko – www.romcontrola.ro

Konference

 • AIA 2010 – IASTED International Confe­rence on Artificial Intelligence and Appli­cations, MIC 2010 – 29th IASTED Inter­national Conference on Modeling, Identi­fication, and Control
  15.–17. 2. 2010, Innsbruck, Rakousko – www.iasted.org
 • CholodSummit – Konference o chladicí technice s výstavou
  16.–17. 2. 2010, Moskva, Rusko – www.cholodexpo.com
 • SE 2010 – IASTED International Confe­rence on Artificial Intelligence and Appli­cations, PDCN 2010 – 9th Parallel and Dis­tributed Computing and Networks
  16.–18. 2. 2010, Innsbruck, Rakousko – www.iasted.org
 • PowerPlantSim 2010 – International Con­ference on Modeling and Simulation Tech­nology for Power Plants
  21.–26. 2. 2010, San Diego, USA – www.scs.org
 • Workshop 2010 – 19. ročník odborného semináře ČVUT
  22.–26. 2. 2010, Praha – http://workshop.cvut.cz
 • ARTEP 2010 – Automatizácia a riadenie v teórii a praxi
  24.–26. 2. 2010, Stará Lesná, Vysoké Ta­try, Slovensko – http://web.tuke.sk/artep
 • Embedded World 2010 – konference o ve­stavných systémech s výstavou, Electronic Displays 2010 – konference o zobrazova­čích na veletrhu Embedded World
  2.–4. 3. 2010, Norimberk, SRN – www.embedded-world.de
 • Process Management Academy Europe 2010 6. konference ARC pro odborníky z praxe
  2.–4. 3. 2010, Düsseldorf, SRN – www.arcweb.com/res/pma
 • Product Life live 2010 – uživatelská kon­ference o systémech PDM a PLM
  2.–4. 3. 2010, Stuttgart-Fellbach, SRN – http://mesago.de
 • EMV 2010 – mezinárodní konference o elektromagnetické kompatibilitě
  9.–11. 3. 2010, Stuttgart, SRN – http://mesago.de
 • Facility Management 2010 – konference o řízení podpůrných podnikových procesů
  9.–11. 3. 2010, Frankfurt nad Mohanem, SRN – http://mesago.de

Uzávěrky

 • 15. 2. 2010 – REM 2010 – 11th Internati­onal Workshop on Research and Educati­on in Mechatronics
  9.–10. 9. 2010, Ostrava – http://mechatronika.vsb.cz/rem2010/
 • 20. 2. 2010 – Securware 2010 – 4th Inter­national Conference on Emerging Secu­rity Information, Systems and Technolo­gies
  18.–25. 7. 2010, Benátky, Itálie – www.iaria.org
 • 21. 2. 2010 – IST 2010 – IEEE Internati­onal Conference on Imaging Systems and Techniques
  1.–2. 7. 2010, Thessaloniki, Řecko – http://ist.ieee-ims.org
 • 28. 2. 2010 – MCPL 2010 – Management and Control of Production and Logistics
  8.–10. 9. 2010, Coimbra, Portugalsko – http://mcpl2010.uc.pt
 • 6. 3. 2010 – Poster 2010 – 14. mezinárod­ní studentská konference o elektrotechnice
  6. 5. 2010, ČVUT v Praze – http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2010
 • 1. 4. 2010 – Eurosim 2010 – 7th EURO­SIM Congress on Modelling and Simula­tion
  5.–9. 9. 2010, Hotel Diplomat, Praha – www.eurosim2010.org