Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Kalendář akcí

Údaje v kalendáři jsou bez záruky. Aktuální informace lze získat na webových stránkách uvedených u jednotlivých akcí. Informace o ak­cích k zařazení do kalendáře zasílejte na adresu eva.vaculikova@fccgroup.cz. S objednávkami inzerce (včetně článků public relations – PR) se obracejte na obchodní oddělení vydavatelství na adrese inzerce@fccgroup.cz (tel.: 286 583 011, fax: 284 683 022).
 

Veletrhy a výstavy

 • Aqua-therm Vienna 2010 – Mezinárod-ní odborný veletrh vytápěcí a sanitární techniky
  26.–29. 1. 2010, Vídeň, Rakousko – www.aquatherm.at 
 • IFAM 2010 – odborný veletrh pro auto­matizaci a mechatroniku
  27.–29. 1. 2010, Celje, Slovinsko – www.ifam.si
 • Aqua-therm Moscow 2010 – 13. meziná­rodní odborný veletrh vytápěcí a sanitární techniky
  2.–5. 2. 2010, Moskva, Rusko – www.aquatherm-moscow.com
 • E-World – Mezinárodní odborný veletrh s kongresem o energetickém a vodním hos­podářství
  9.–11. 2. 2010, Essen, SRN – www.e-world-2010.com
 • Aquatherm Nitra – 12. mezinárodní od­borný veletrh vytápěcí a sanitární techniky
  9.–12. 2. 2010, Nitra, Slovensko – www.ppa.cz
 • Pragotherm 2010 – 36. veletrh energeti­ky, vytápění a úspor energie
  11.–14. 2. 2010, Praha, Výstaviště Hole­šovice – www.pragotherm.cz
 • Industry Expo – 4. mezinárodní průmys­lový veletrh
  23.–26. 2. 2009, Bratislava, Slovensko – www.incheba.sk
 • Metav Düsseldorf 2010 – mezinárod-ní veletrh výrobní techniky a automatizace
  23.–27. 2. 2010, Düsseldorf, SRN – www.metav.de
 • Elektrika 2010 – 5. elektrotechnický ve­letrh
  24.–26. 2. 2010, Lvov, Ukrajina – www.amd-ukr.com.ua
 • Otomasyon’10 – 17. veletrh průmyslové automatizace
  25.–28. 2. 2010, Istanbul, Turecko – www.win-fair.com
 • Embax 2010 – mezinárodní veletrh oba­lového průmyslu
  2.–3. 3. 2010, Brno – www.empaxprint.cz
 • Embedded World 2010 – veletrh vestav­ných systémů
  2.–4. 3. 2010, Norimberk, SRN – www.embedded-world.de
 • CeBIT 2010 – mezinárodní veletrh kance­lářské, informační a komunikační techniky
  2.–6. 3. 2010, Hannover, SRN – www.cebit.de

Konference

 • Milníky digitalizace – konference o digi­talizaci televize a elektronických médií
  19. 1. 2010, Kavčí Hory, Praha – www.stech.cz
 • SofSem 2010 – 36th International Con­ference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science
  23.–29. 1. 2010, Špindlerův Mlýn – www.sofsem.cz
 • Diago 2010 – 29. konference o technické diagnostice strojů a výrobních zařízení
  2.–3. 2. 2010, Rožňov pod Radhoštěm – www.atdcr.cz
 • ARC World Industry Forum 2010 – fo­rum for industry executives
  8.–11. 2. 2010, Orlando, USA – www.arcweb.com
 • AIA 2010 – IASTED International Confe­rence on Artificial Intelligence and Appli­cations, MIC 2010 – 29th IASTED Inter­national Conference on Modeling, Identi­fication, and Control
  15.–17. 2. 2010, Innsbruck, Rakousko – www.iasted.org
 • CholodSummit – Konference o chladicí technice s výstavou
  16.–17. 2. 2010, Moskva, Rusko – www.cholodexpo.com
 • SE 2010 – IASTED International Confe­rence on Artificial Intelligence and Appli­cations, PDCN 2010 – 9th Parallel and Dis­tributed Computing and Networks
  16.–18. 2. 2010, Innsbruck, Rakousko – www.iasted.org
 • PowerPlantSim 2010 – International Con­ference on Modeling and Simulation Tech­nology for Power Plants
  21.–26. 2. 2010, San Diego, USA – www.scs.org
 • Workshop 2010 – 19. ročník odborného semináře ČVUT
  22.–26. 2. 2010, Praha – http://workshop.cvut.cz
 • ARTEP 2010 – Automatizácia a riadenie v teórii a praxi
  24.–26. 2. 2010, Stará Lesná, Vysoké Ta­try, Slovensko – http://web.tuke.sk/artep
 • Embedded World 2010 – konference o ve­stavných systémech s výstavou, Electronic Displays 2010 – konference o zobrazova­čích na veletrhu Embedded World
  2.–4. 3. 2010, Norimberk, SRN – www.embedded-world.de
 • Process Management Academy Europe 2010 6. konference ARC pro odborníky z praxe
  2.–4. 3. 2010, Düsseldorf, SRN – www.arcweb.com/res/pma
 • Product Life live 2010 – uživatelská kon­ference o systémech PDM a PLM
  2.–4. 3. 2010, Stuttgart-Fellbach, SRN – http://mesago.de
 • EMV 2010 – mezinárodní konference o elektromagnetické kompatibilitě
  9.–11. 3. 2010, Stuttgart, SRN – http://mesago.de
 • Facility Management 2010 – konference o řízení podpůrných podnikových procesů
  9.–11. 3. 2010, Frankfurt nad Mohanem, SRN – http://mesago.de

Uzávěrky

 • 29. 1. 2010 – Enterprise Asset Manage­ment – konference o správě majetku
  30. 3. 2010, Kongresové centrum v Brně – www.adam-ova.cz
 • 31. 1. 2010 – ŘíP 2010 – 9. vědeckotech­nická konference s mezinárodní účastí o ří­zení procesů
  7.–10. 6. 2010, Kouty nad Desnou – www.rip2010.cz
 • 2. 2. 2010 – ISHF 2010 – 4th Internatio­nal Symposium on Measurement, Analy­sis and Modelling of Human Functions
  14.–16. 6. 2010, Praha, ČVUT – www.ishf2010.cz
 • 8. 2. 2010 – Safecomp 2010 – 29th Inter­national Conference on Computer Safety, Reliability and Security
  14.–17. 9. 2010, Vídeň, Rakousko – www.ocg.at/safecomp2010/
 • 8. 2. 2010 – EATIS 2010 – Euro Ameri­can Conference on Telematics&Informa­tion Systems
  22.–24. 9. 2010, Panama City, Panama – www.eatis.org
 • 10. 2. 2010 – AIM 2010 – 15th Internati­onal conference on Advanced Intelligent Mechatronics
  19.–21. 3. 2010, La Rochelle, Francie – www.aim2010.org
 • 20. 2. 2010 – Securware 2010 – 4th Inter­national Conference on Emerging Secu­rity Information, Systems and Technolo­gies
  18.–25. 7. 2010, Benátky, Itálie – www.iaria.org
 • 21. 2. 2010 – IST 2010 – IEEE Internati­onal Conference on Imaging Systems and Techniques
  1.–2. 7. 2010, Thessaloniki, Řecko – http://ist.ieee-ims.org/IST_2010
 • 28. 2. 2010 – MCPL 2010 – Management and Control of Production and Logistics
  8.–10. 9. 2010, Coimbra, Portugalsko – http://mcpl2010.uc.pt