Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Kabely a vodiče Lapp Group s certifikáty pro USA

Pro výrobce strojů a zařízení, kteří chtějí své výrobky vyvážet do USA, existují nové překážky v certifikaci. Důvodem je aktuální znění normy americké Národní asociace pro protipožární ochranu (National Fire Protection Association) NFPA 79 Electrical Standard for Industrial Machinery z roku 2007, která obsahuje zákaz použití kabelů vyhovujících pouze z hlediska AWM (Appliance Wiring Material) podle standardu UL 758. Výrobci kabelů, výrobci strojů, instalační firmy, revizní technici jakož i místní pověření úředníci (Authority Having Jurisdiction, AHJ) si musí nyní vyjasňovat, co odpovídá normě a co ne. Opatrnost je na místně, neboť kdo nezná nebo nedodrží příslušné normy nebo místní zákonné doplňkové požadavky, vystavuje se nebezpečí, že stroje nebudou moci být kvůli neshodě připojeny do sítě. Důsledkem mohou být vysoké dodatečné náklady, regresní požadavky a dokonce ohrožení samotné existence firmy.
 
Nové znění NFPA 79 z roku 2007 konkrétně předepisuje pro použití v průmyslových strojích pouze vodiče a kabely jmenovitě uvedené na seznamu UL (UL listed). Kabely AWM podle UL 758 se mohou používat pouze výjimečně jako integrální část v továrně vyráběného průmyslového zařízení a v souladu s navrženým účelem jejich použití, přičemž tyto výjimky musí být schváleny laboratoří NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) nebo pověřenou osobou (AHJ).
 
Vodiče a kabely nesmějí být podle amerických bezpečnostních standardů vystaveny nebezpečí poškození mechanickými, chemickými nebo tepelnými vlivy. Proto se v USA ukládají kabely a vodiče obvykle do uzavřených kabelových kanálů, trubek a ochranných hadic. Kabely na otevřených kabelových lávkách, v kabelových vanách nebo v mřížových žlabech, které jsou upevněné na konstrukci budovy, musí být pro tento účel speciálně schváleny. V průmyslových provozech, kde údržbu zajišťuje výhradně kvalifikovaný personál, je dovoleno pokládat kabely uvedené na seznamu UL s doplňkovou aprobací -ER (Exposed Run) až k elektrickému provoznímu zařízení i bez dodatečné mechanické ochrany.
 
Společnost Lapp Group nabízí rozsáhlý sortiment kabelů a vodičů s aprobací -ER. Jsou to ovládací kabely Ölflex Tray II, Ölflex Control TM, Ölflex Control M, Ölflex VFD, Ölflex Auto-X, Ölflex Auto-I jakož i datové kabely Unitronic 300 (obr. 1). Tyto kabely jsou speciálně certifikovány pro oblast Severní Ameriky. Výhodou pro uživatele je rychlejší, nekomplikovaná a až o 40 % levnější kabeláž v průmyslových provozech.
 
Na letošním veletrhu Hannover Messe představila společnost Lapp Kabel svůj nejnovější výrobek, jenž splňuje normu NFPA 79 – kabel pro průmyslové stroje s dvojitým stíněním Ölflex Control TM CY, který má aprobace UL MTW (Machine Tool Wiring), UL TC-ER (Tray Cable – Exposed Run) jakož i NOM (Normas Oficiales Mexicanas). Tento kabel je schválen pro pokládku mezi stroji a částmi strojů na otevřených kabelových lávkách, ale také pro otevřené, nechráněné uložení od kabelové lávky až k provozním zařízením nebo ve stroji. Kabel je odolný proti působení olejů a vody. Jeho konstrukce dovoluje malé poloměry ohybu a chrání před přerušením vodičů v důsledku vibrací. Kromě toho je kabel díky svému krátkému zkrutu, speciálně extrudovanému vnějšímu plášti a celosvětovému schválení nejen hodnotnější alternativou k běžným kabelům, ale jeho instalace je také jednodušší, a proto i levnější.
 
Zájemci o problematiku kabelů certifikovaných pro použití v USA a kabelů vhodných pro použití v průmyslových provozech vůbec se mohou obrátit na specialisty společnosti Lapp Kabel, s. r. o.
(Lapp Group)
 
Obr. 1. Kabely od Lapp Group, které jsou uvedené na seznamu UL (UL listed) a jsou ve shodě s NFPA 79: shora Ölflex Control TM, Ölflex Tray II a Unitronic 300