Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

JUMO Wtrans: Zkusme to bez drátů

JUMO Wtrans: Zkusme to bez drátů

Nový přístroj Jumo Wtrans je určen k měření teploty a k bezdrátovému rádiovému přenosu naměřených dat. Měřicí systém se skládá z čidel teploty vybavených rádiovými vysílači a multifunkčních přijímačů. Na jeden přijímač může být připojeno až šestnáct čidel teploty řady JUMO Wtrans. Obr. 1. Výhodou těchto senzorů s rádiovým přenosem je možnost provozovat je i v drsném prostředí, aniž je třeba instalovat kabeláž. To vede k menším nákladům na instalaci, údržbu a opravy.

Vysílač a přijímač

Zapichovací čidlo teploty T01.G1 (obr. 1) je určeno k měření teploty na pohyblivých nebo pevných měřicích místech. Čidlo odolává teplotám –30 až +260 °C a je dodáváno v provedení o délce 50 až 100 mm. Je opatřeno platinovým měřicím čipem a naměřené hodnoty jsou vysílány rádiovým vysílačem umístěným ve vodotěsném držadle. Přijímač T01.EC1 (obr. 2) je navržen pro montáž na lištu a může pracovat v prostředí o teplotě –30 až +85 °C. Naměřené hodnoty mohou být dále přenášeny prostřednictvím čtyř analogových výstupů 0(4) až 20 mA, 0 až 10 V nebo rozhraní RS-485 s protokolem Modbus.

Obr. 2.

Obr. 1. Čidlo teploty s bezdrátovým vysílačem
Obr. 2. Přijímač systému Jumo Wtrans
Obr. 3. Přijímač Jumo Wtrans může být připojen k zapisovači Jumo Logoscreen nt

S ohledem na platné zákony a normy jsou pro přenos dat používány rádiové frekvence v pásmu ISM (Industrial, Science, Medical): 868 MHz (Evropa) nebo 915 MHz (USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland). Tyto frekvence jsou velmi odolné proti externím zdrojům rušení a dovolují bezpečný přenos dat i v nepříznivém průmyslovém prostředí.

Konfigurace

Přístroj lze nakonfigurovat a jeho parametry nastavit s využitím pohodlného nastavovacího programu na PC nebo prostřednictvím klávesnice přímo na přijímači. Takto je možné pro každý analogový výstup nastavit parametry, jako je linearizace, začátek a konec rozsahu, filtrovací konstanty, offset apod. Alarmové funkce otevírají široké možnosti použití přístroje při hlídání různých stavů. Všechny výstupy přístroje jsou galvanicky odděleny. Aby byly vysílací kanály správně přiřazeny k příslušným přijímačům, je každý vysílač opatřen pětimístným identifikačním číslem.

Obr. 3.

Vyhodnocení a vizualizace

Prostřednictvím rozhraní RS-485 s protokolem Modbus lze přijímač Jumo Wtrans připojit také k bezpapírovému zapisovači Jumo Logoscreen nt (obr. 3). Naměřené údaje o teplotě lze v zapisovači vyhodnotit a prezentovat v podobě liniových či sloupcových diagramů nebo textových výstupů. K vyhodnocení dat lze použít také software JUMO SVS3000 instalovaný na PC. Dále je možné připojit Jumo Wtrans přímo k paměti programovatelného logického automatu (PLC).

Možnosti využití

Jumo Wtrans je vhodný např. k měření teploty v různých fázích zpracování potravin. Příkladem je vaření nebo uzení masa, při kterém musí být neustále sledována vnitřní teplota, aniž by se přitom zasahovalo do procesu. Čidlo se zapíchne přímo do masa a zasílá údaj průběžně naměřené teploty do přijímače, takže výrobce má stále přehled o všech údajích naměřených v jednotlivých fázích zpracování. Jumo Wtrans se uplatní i při následném intenzivnímu chlazení v chladicích komorách.

Další oblastí použití je sledování teploty zboží ve skladech a při přepravě.

(Jumo)

JUMO Měření a regulace s. r. o.
Křídlovická 943/24a
603 00 Brno
tel.: 541 321 113
fax: 541 211 520
e-mail: info@jumo.cz
http://www.jumo.cz