JUMO mTRON T – modulární měřicí, regulační a řídicí systém

Modulární měřicí a řídicí systém JUMO mTRON T využívá sběrnici založenou na Ethernetu a integrovaný PLC k měření, regulaci provozních veličin a vykonávání logických funkcí, a to také pro decentralizované automatizační úkoly. Výhodou je jednoduché, aplikačně orientované a uživatelsky přívětivé konfigurační prostředí.

Jádrem systému JUMO mTRON T je centrální jednotka zpracování proměnných z až 30 vstupně-výstupních (I/O) modulů. Jednotka CPU je vybavena nadřazeným komunikačním rozhraním včetně funkce webového serveru. Pro řídicí úlohy je k dispozici PLC (programuje se v prostředí CoDeSys V3), programovatelný regulátor a funkce sledování mezních hodnot, stejně tak matematické a logické moduly.

V nabídce I/O modulů jsou mnohokanálový regulační modul, analogový vstupní modul se čtyřmi a osmi kanály, reléový modul ve čtyřkanálové verzi a volně konfigurovatelné digitální I/O moduly s dvanácti kanály.

Čtyřkanálový analogový vstupní modul má čtyři galvanicky oddělené univerzální analogové vstupy pro termočlánky, odporové teploměry a normované analogové signály. Těmi mohou být přesně měřeny a následně digitálně zpracovány nejrůznější provozní veličiny.

Každý mnohokanálový regulační modul podporuje až čtyři nezávislé PID smyčky s rychlou dobou odezvy. Modul realizuje osvědčené regulační algoritmy autonomně, bez centrální jednotky. Systém umožňuje současný provoz až 120 regulačních smyček, a proto je vhodný i pro náročné řídicí úlohy. Prostřednictvím volně zásuvných pozic může být každý regulační modul individuálně rozšířen o vstupy a výstupy.

Multifunkční panel umožňuje kromě vizua­lizace komfortní obsluhu regulátoru a programátoru. Parametrizační a konfigurační prostředí je rozděleno podle přístupových práv a chráněno heslem. Speciální předností je implementace registrační funkce plnohodnotného obrazovkového zapisovače včetně funkce webového serveru. Pro načtení a vyhodnocení zaznamenaných dat jsou k dispozici osvědčené programy pro PC. Pomocí předdefinovaných obrazových masek je významně zkrácena doba potřebná pro uvedení do provozu.

Konfigurace hardwaru a softwaru a návrh regulační funkce se vykonávají v programu setup. V prostředí CoDeSys podle standardu IEC 61131-3 vytvoří uživatel svůj vlastní program PLC. Celá aplikace je uložena do projektového souboru a díky tomu je zjednodušena správa a následné změny projektu.

Vzhledem k vysoké flexibilitě a uživatelsky přívětivému designu může být systém JUMO mTRON T jednoduše a pohodlně přizpůsoben jako měřicí, regulační nebo automatizační systém pro požadovanou úlohu a používán v nejrůznějších oblastech techniky.

Více informací zájemci najdou na adrese www.jumo.net.

(JUMO Měření a regulace s. r. o.)

Obr. 1. Měřicí a řídicí modulární systém JUMO mTRON