Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Jubilejní Kyber Robot v Liberci

Již desátý ročník tradiční soutěže Kyber Robot 2017 (www.kyberrobot.tul.cz) se uskutečnil 25. ledna v moderních prostorách Technické univerzity v Liberci. Organizovala jej Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Organizačním garantem byl Miloš Hernych a odborným garantem doc. Josef Janeček. Mediálním partnerem byl i časopis Automa. Kyber Robot je soutěž robotických konstrukcí pro žáky základních a středních škol, jednotlivce i soutěžní týmy do maximálně tří členů. Zúčastnit se může i několik týmů ze stejné školy či zájmové organizace. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, v každé ve dvou věkových skupinách. V kategorii Libovolný robot – libovolná sestava mohly soutěžit libovolné pohybové sestavy vlastní konstrukce podle invence soutěžících, popř. doplněné světelnými, akustickými nebo jinými efekty. Hodnotila se choreografie a kreativita sestavy, využití všech funkcí robotu a dodržení časového limitu pět minut. V kategorii Libovolný robot – překážková dráha bylo cílem, aby robot projel překážkovou dráhou v co možná nejkratším čase (http://kyberrobot.cz/files/pravidla.pdf). Soutěže se zúčastnilo celkem 23 týmů. Všichni soutěžili s plným nasazením. Gratulujeme vítězům a všem přejeme radost z účasti a ze setkání. Oceňujeme především práci učitelů a vedoucích zájmových kroužků, kterou probouzejí zájem mládeže o techniku a rozvíjejí její tvořivost. Další, již jedenáctý ročník soutěže se uskuteční 24. ledna 2018.

[Tisková zpráva.]  (šm)