Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

JSP Nová Paka vstupuje do roku 2000

Automa 2/2000

(firemní článek)

JSP Nová Paka vstupuje do roku 2000

JSP

JSP Nová Paka je předním českým dodavatelem a výrobcem měřicí a regulační techniky. Nabízený sortiment pokrývá všechny hlavní obory měření a regulace v průmyslových podmínkách. Společnost dodává přístroje pro měření a regulaci tlaku, teploty, průtoku, tepla, hladiny, vodivosti, pH a vlhkosti. Zajišťuje přitom dodávky i servis jednotlivých přístrojů, kompletních měřicích okruhů a dodávky zařízení MaR.

Expozice a novinky firmy JSP na veletrhu Pragoregula 2000
Firma JSP Nová Paka bude vystavovat přístroje pro všechny oblasti měření a regulace a představí množství novinek.

Kromě prezentace akce EKO 2000 budou k hlavním vystavovaným exponátům patřit programovatelné převodníky PT, P5102 a P5201. Inovována byla osvědčená řada jednoduchých digitálních převodníků teploty PT-010 a PT-030 do hlavice odporových, resp. termoelektrických snímačů teploty. Nyní jsou tyto převodníky nabízeny i v plastové krabičce o průměru 44 mm pro zabudování převodníku do hlavice B snímače teploty, místo keramické svorkovnice, nebo do zvýšeného víčka hlavice. Díky inovaci se zvýšila užitná hodnota výrobku při výrazném snížení ceny. Řada převodníků PT je nyní schopna cenově konkurovat analogovým převodníkům. Předčí je však komfortem obsluhy, přesností a stabilitou. Na převodníky PT je poskytována záruka dva roky.

Převodníky P5102
Nová řada univerzálních převodníků bez galvanického oddělení P5102 je vhodná pro aplikace, v nichž je požadována vysoká přesnost měření a v nichž je galvanické oddělení již součástí řídicího systému. Je tak levnější variantou k řadě vysoce přesných převodníků P5201 s galvanickým oddělením a cenově je schopna konkurovat dražším dováženým analogovým převodníkům, které však předčí komfortem obsluhy, přesností a stabilitou. Svými technickými parametry, zárukou dva roky, včetně záruky stability, možností snadno jej přestavit a kalibrovat je převodník P5102 výrobkem s nejlepším poměrem užitné hodnoty a ceny na současném trhu.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Převodníky P5201
Převodník P5201 je velmi přesný univerzální programovatelný převodník odporových i napěťových signálů na unifikovaný proudový signál 4 až 20 mA. Převodník má galvanické oddělení vstupních a výstupních obvodů. Přesnost převodníku je až 0,05 % z měřené hodnoty, přestavitelnost rozpětí je 1 až 100 % základního rozsahu. Dalšími výhodami jsou malé rozměry, možnost připojit displej a snadno jej přestavit v provozu pomocí nastavovací jednotky nebo počítače, který komunikuje s převodníkem přes rozhraní RS--232. Převodník navíc obsahuje dva limitní komparátory a až dvě spínací relé, která lze použít pro hlášení mezních a chybových hodnot a pro jednoduchou regulaci. Převodník se vyrábí v provedení na lištu DIN nebo na stěnu s možností vybavit jej displejem a v plastové krabičce o průměru 44 mm pro zabudování převodníku do hlavice B snímače teploty, místo keramické svorkovnice, nebo do zvýšeného víčka hlavice.

Zahájením výroby řady převodníků P5201 se společnost JSP Nová Paka zařadila mezi přední evropské výrobce převodníků. Jako první v České republice a v zemích střední a východní Evropy zvládla vývoj a výrobu miniaturního univerzálního programovatelného převodníku s galvanickým oddělením do hlavice snímače teploty. Na převodníky P5201 je poskytována záruka tři roky, včetně záruky stability.

Snímače teploty
Měření teploty je nosným výrobním programem společnosti JSP Nová Paka. Mezi exponáty z tohoto oboru budou odporové a termoelektrické snímače teploty řady T1 pro průmyslové podmínky, které kompletně pokrývají hlavní aplikace měření teploty. K novinkám patří odporové snímače teploty s niklovými čidly pro aplikace při měření teploty prostoru, klimatizaci, příložné snímače na potrubí apod. U odporových snímačů teploty s platinovými čidly budou vystaveny výměnné měřicí vložky pro náročné aplikace, kde je kladen důraz zejména na vysokou odolnost proti vibracím, a dále některé nové armatury snímačů. U termoelektrických snímačů teploty bude představena rozšířená nabídka tyčových snímačů s drátovými termoelektrickými články J a K o větším průměru větví (2 a 3 mm) a rozšířena bude i nabídka kovových a nekovových ochranných trubek pro tyto snímače.

Obr. 5. Obr. 6.

Měření průtoku
Obor měření průtoku bude mimo jiné zastoupen rychlostními sondami, které se stále častěji používají ve spojení se snímačem tlakové diference pro měření průtoku nejrůznějších tekutin. K jejich výhodám patří snadná montáž, minimální tlaková ztráta v potrubí za měřením, možnost použít je pro měření průtoku při vyšších rychlostech a z toho vyplývající možnost použít menší světlosti potrubí. Mezi exponáty z oblasti příslušenství snímačů tlaku budou inovované trojcestné a pěticestné ventilové soupravy VS 300 a VS 500 pro montáž na snímač tlakové diference nebo mezi impulsní potrubí s roztečí tlakových vstupů 54 mm.

Snímače Rosemount 3051 se slevou 15 500 Kč
Pro úspěšný průběh první etapy akce EKO 2000 ji společnost JSP Nová Paka nyní rozšířila i na výměny za starší snímače ze zemí bývalého východního bloku. Až do vyčerpání dvoutisícikusové série je možné koupit snímače tlakové diference Rosemount 3051 (obr. 6) za cenu sníženou o 15 500 Kč za kus.

Podmínkou výhodného nákupu nového snímače je předání staršího snímače tlakové diference pocházejícího ze zemí bývalého východního bloku nebo snímače tlaku se rtuťovou náplní k ekologické likvidaci, která bude uskutečněna zdarma. Akce se vztahuje na snímače provozované v České republice. Snížení cen v rámci akce EKO 2000 se týká snímačů Rosemount 3051 CD, 3051 PD, 3051 L a 3095. Při výměně staršího snímače za snímač 3051 lze dosáhnout nejen úspory 15 500 Kč při nákupu snímače, ale i úspory provozních nákladů 5 000 Kč za pět let provozu a úspory dalších nákladů za případné pozáruční opravy běžného snímače.

Na Slovensku organizuje akci EKO 2000 firma JSP Slovakia Bratislava.

Revoluční změna ve stanovení podmínek hodnocení a záruk stability
U běžného snímače tlaku se stabilita buď neuvádí, nebo má typickou hodnotu 0,2 % za jeden rok bez záruky a v laboratorních podmínkách. Neberou se tedy v úvahu žádné změny okolní teploty ani vliv statického tlaku, neuvádí se žádná chyba rozsahu, pouze chyba nuly, a nepočítá se s žádnými tlakovými nebo teplotními výkyvy.

Úspora nákladů

U snímače Rosemount 3051 je poprvé v historii průmyslu záruka rozšířena na pět let, včetně záruky stability, a to v reálných provozních podmínkách.

Garantovaná maximální relativní chyba je 0,125 % z horní meze rozsahu za pět let při změnách teploty ±28 °C a při statickém tlaku až 6,89 MPa.

Provozní úspory 5 000 Kč za 5 let funkce snímače Rosemount 3051
Na obr. 7 jsou znázorněny náklady v závislosti na době používání běžného snímače s jednoletou zárukou vůči snímači Rosemount 3051.

Náklady spočívající v údržbě snímače odkalováním a čištěním jsou pro oba typy shodné, tedy asi 500 Kč za pět let. Tyto náklady tvoří mzdu údržbáře těchto snímačů. Ostatní náklady se týkají pouze běžného snímače. Jde o servisní kontrolu měřicího rozsahu etalonem tlaku, která se provádí zpravidla minimálně jednou ročně. Snímač Rosemount 3051 tyto kontroly nepotřebuje, přesnost je garantována po dobu pěti let. Navíc poskytovaná standardní pětiletá záruka zamezuje dalšímu neočekávanému nárůstu nákladů spojenému s případnými opravami snímače. Neočekávané náklady na případné opravy tedy hrozí pouze u běžného snímače již po uplynutí jednoleté záruky. Součet nákladů za servisní kontroly a údržbu se u běžného snímače navýší za pět let minimálně na 5 500 Kč. Tyto náklady budou konečné pouze tehdy, nebude-li běžný snímač vyžadovat další servisní zásahy. Díky tomu lze dosáhnout nejen úspory 15 500 Kč při nákupu snímače, ale i úspory provozních nákladů 5 000 Kč za pět let provozu a úspory dalších nákladů za případné pozáruční opravy běžného snímače.

JSP, s. r. o.,
Měřicí a regulační technika
Gebauerova 1161
509 01 Nová Paka
Tel.: 0434/62 12 53
Fax: 0434/62 12 80
E-mail: jsp@jsp.cz
Internet: www.jsp.cz
PRAGOREGULA 2000- 7. až 10. 3. 2000
Výstaviště Praha
Těšíme se na Vaši návštěvu našeho stánku č. 49