Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Jsme na startu další revoluce?

číslo 8/2006

Jsme na startu další revoluce?

Vynálezem flexibilního kabelu zahájil pan Oskar Lapp v roce 1957 převratné dění v oblasti kabelů. V tomto roce vynalezl první průmyslově vyráběný flexibilní kabel na světě a dal mu jméno Ölflex® – olejům odolný a flexibilní. Tímto vynálezem stanul na počátku radikální změny ve způsobu průmyslové elektroinstalace. Skutečně, od okamžiku jeho vynálezu jsme zaznamenali v této oblasti obrovský rozvoj. Již padesát let se spousta společností snaží tento vynález napodobit nebo dostihnout. Motivují tím vývojový tým společnosti Lapp Group k dalším inovacím.

Úspora práce při montáži, které se dosahuje použitím flexibilního kabelu namísto protahování vodičů ochrannými hadicemi, je jednoznačná. Také z hlediska bezpečnosti je tento způsob montáže nesrovnatelně lepší. Dalším velmi podstatným faktorem, který ovlivňuje výběr průmyslové kabeláže, je elektromagnetická kompatibilita. Ti, kdo pracují v oblasti datových sítí, dobře vědí, co to znamená, když se data nepřenášejí tak, jak je třeba.

Obr. 1.

Obr. 1. Skintop Click šetří spoustu času při montáži rozváděčů

Postupně přicházely nové požadavky. I ty se podařilo vývojovému týmu Lapp Group vyřešit. Šlo např. o přizpůsobení kabelů trvalému pohybu. V české zemi se zrodilo slovo robot. Všichni si pod tímto pojmem dokážeme představit neúnavné pomocníky jak v domácnosti, tak především v náročné průmyslové výrobě. Průmyslové linky zabezpečující kontinuální výrobu si bez robotů již nelze představit. A díky průmyslovým robotům byl na světě další požadavek a výzva – kabely pro roboty. Když se i požadavek na torzní otáčení kabelů podařilo splnit, zdá se, jako by byl trh uspokojen. Náhle se však rodí nové myšlenky – jak skloubit v jednom kabelu optická vlákna a metalické vodiče? Co kdyby součástí kabelu byla i pneumatická hadice? Můžete si odškrtnout: splněno, splněno.

A co dál?

Společnost Lapp Group patří mezi světové inovátory a vynálezce v oblasti kabelové techniky a kabelového příslušenství. Po vynálezu průmyslového konektoru, prvního průmyslově vyráběného flexibilního kabelu a po vynálezu kabelové vývodky Skintop® – vývodky s nejlepšími vlastnostmi na trhu – přichází Lapp Group s novou myšlenkou.

S náročností jednotlivých strojních celků roste i náročnost na používané materiály a výrobní technologie. Vlastnosti kabelů je možné vylepšit zkoušením, pokusy, mícháním nových směsí a také náročnými testy.

Přijít však úplně s něčím novým, to chce něco víc. Nejenom schopnost rozumět uživateli, ale také mít ducha, který umí nahlížet do budoucnosti.

Když se předloni na jaře sešla skupinka konstruktérů a vývojových pracovníků společnosti Lapp Group, ještě netušili, co z jejich setkání vzejde – v oblasti kabelových vývodek se zdálo být všechno již dokonalé a bez možnosti inovace. Vždyť Skintop je přece podle nich vývodka s nejlepšími vlastnostmi na trhu stoprocentně zajišťující všechny potřebné vlastnosti.

Obr. 2.

Obr. 2. Skintop MS-SC-M Brush doplňuje dosavadní řešení na principu přítlačných pružin

Další vynález na sebe však nenechal dlouho čekat. Na strojírenském veletrhu v Brně představí společnost Lapp Kabel, s. r. o., dvě převratné novinky v oblasti osvědčených a celosvětově používaných kabelových vývodek řady Skintop.

Kabelová vývodka Skintop Click

V první řadě jde o kabelovou vývodku Skintop Click (obr. 1), u které spočívá zásadní inovace v novém, pokrokovém aretačním systému. Namísto časově náročného zašroubování postačuje jednoduché zacvaknutí do vyvrtaného otvoru. Nyní stačí pouze pootočit přítlačnou maticí krátce doleva a kabel je upevněn, vystředěn, chráněn proti vibracím, odlehčen proti tahu (podle EN 50262) a utěsněn (IP68). Díky aretačnímu systému využívajícímu čtyři západky je možné uspořit až 70 % doby potřebné k montáži. Není již nutné řezat závity, odpadají přítužné matice, nejsou třeba montážní kleště. Nová kabelová vývodka byla vyvinuta speciálně pro výrobu rozváděčů, ale i pro měřicí, regulační a automatizační techniku, elektrotechniku, výrobu strojů a zařízení, řídicí systémy apod. Lze ji jednoduše použít všude tam, kde se pracuje se stěnou o tloušťce 1 až 4 mm, a tam, kde při montáži převládají stísněné prostorové poměry.

Kabelová vývodka Skintop MS-SC-M s označením ,,kartáč„

Druhou novinkou je nová kabelová vývodka Skintop MS-SC-M Brush (obr. 2) se svým kartáčovým, ve světě jedinečným systémem pro zajištění elektromagnetické kompatibility (EMC). Díky němu je tato kabelová vývodka ideální pro všechny stíněné kabely a vodiče s měděným stínicím opletem a s velkými průřezy žil. Jestliže se dosud kabel upevňoval a stínění připojovalo pomocí přítlačných pružin, u průchodky Skintop MS-SC-M Brush tuto funkci převzaly tisíce prstencově uspořádaných kartáčových drátků. Výhoda spočívá především ve variabilním rozsahu sevření, jednodušší montáži, demontáži a přiřazení ke kabelům, stejně jako v umožnění hospodárného vedení skladu. Pomocí Skintop MS-SC-M Brush je kabel jedinou pracovní operací vystředěn, upevněn, odlehčen proti tahu a hermeticky utěsněn (IP68). Při montáži je třeba kabel se stínicím opletem pouze zasunout pod kartáčový kotouč a vývodku zatáhnout. Kromě toho, že spojení průchodky se stíněním má malý přechodový odpor, umožňuje průchodka rychlou a pohodlnou montáž a maximální volnost z hlediska justování a otáčivosti kabelu. Vytvoření optimálního spojení se stíněním je díky variabilnímu, válcově uspořádanému kartáčovému systému možné jak u stíněných kabelů s vnitřním pláštěm, tak i u stíněných kabelů bez vnitřního pláště. Další možností je protáhnout plášť kabelu do přístroje a stínění připojit vícenásobně bez přerušení.

Ing. Karel Krejza, Josef Kadlčík,
Lapp Kabel s. r. o.