Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Jiskry usnadní preventivní údržbu kabeláže

číslo 11/2006

Jiskry usnadní preventivní údržbu kabeláže

Velmi krátký elektrický impuls může odhalit nebezpečí zkratu v kilometrech kabelů uložených např. v dracích dopravních letadel apod. Patentovaný princip PASD (Pulsed Arrested Spark Discharge) vznikl v Sandia National Laboratories v USA. Spolu s dalšími metodami bude pod souhrnným označením Arcsafe použit v přístroji velikosti malého kufříku, který firma Astronics Advanced Electronic Systems, Redmond, USA, hodlá uvést na trh letos na podzim.

Přístroj po připojení současně až ke 40 vodičům vyhledává drobná poškození izolace, která mohou být příčinou přerušovaných zkratů, a odhalí možné nebezpečí jejich vzniku dříve, než za provozu zařízení skutečně mohou nastat. Tak umožní kabeláž včas a efektivně opravit. Při použití metody PASD se do kontrolovaného vodiče vyšle krátký, nanosekundový impuls napětí dostatečně vyššího, než je běžné provozní napětí v palubní síti. Energie tohoto mikroimpulsu je malá na to, aby mohl způsobit škodu. Dostačuje však k přeskoku impulsu z vodiče na blízkou část kovové konstrukce letadla či do sousedního kabelu (např. naprasklou nebo odřenou izolační vrstvou kabelu, který běžné přístroje diagnostikují jako vyhovující). Vzniklá jiskra ukáže místo jinak neviditelného poškození podobně jako světlice osvětlující v noci cíl. Současně se z doby pohybu impulsu vodičem automaticky stanoví vzdálenost poškození od místa zavedení impulsu, a to s nejistotou řádu centimetrů.

Vyvíjený přístroj je určen především leteckým dopravcům. Při přijatelných nákladech jim umožní rychle najít a opravit obtížně lokalizovatelné přerušované zkraty v kabeláži jako příčinu nejen menších závad a prostojů letadel, způsobujících každoročně provozní ztráty ve výši mnoha milionů dolarů, ale i nehod s fatálními následky. Největší potíž je dosud v tom, že občasné zkraty projevující se při pohybu letadla (vlivem statického namáhání či vibrací konstrukce) u letadla v klidu zmizí a jejich příčiny jsou běžnými inspekčními postupy často nezjistitelné. Očekává se, že princip PASD bude možné dále využít také při ověřování kabelových svazků v osobních automobilech, nových stavbách, vojenské obrněné technice, ponorkách apod.

Letecký úřad USA (FAA) vítá metodu PASD i úmysl dostat ji z laboratoře do běžného provozu. Současně se ovšem obává, že její zavádění do praxe nebude bez problémů: použitý impuls se podobá elektrostatickému výboji, jevu, před nímž se výrobci letadel snaží své kabelové systémy ze všech sil uchránit.
[InTech News, 21. června 2006.]

(sm)