Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Jiskrově bezpečný čítač WAGO

Společnost Wago vyvinula pro svůj Wago-I/O-System nový modul: jiskrově bezpečný čítač 750-633. Čítač zaznamenává binární signály (podle specifikace NAMUR) a svůj stav předává PLC na vyšší úrovni řízení prostřednictvím rozhraní nebo komunikační sběrnice. Směr čítání (přičítání nebo odečítání) se nastavuje signálem U/D (up/down), reset se spouští řídicím bajtem. Čítač má programovatelný digitální výstup, aktivovaný stavem čítače a programovatelný rovněž řídicím bajtem. Maximální frekvence snímání je 20 kHz.

Modul o šířce 24 mm je vybaven signálními LED: zelená indikuje aktivní vstup U/D, aktivní signál CLK (vstup čítače) a aktivní digitální výstup, červená zkrat na vstupu U/D nebo CLK. Provozní a systémová úroveň jsou galvanicky oddělené a výstup má ochranu proti zkratu. Napájí se z jiskrově bezpečného zdroje 24 V DC.

WAGO Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, www.wago.cz, e-mail: ondrej.dolejs@wago.com