Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

JIC 120 s ve Vídni: umělá inteligence ve výrobě

Jihomoravské inovační centrum (JIC) bude pořádat v úterý 5. listopadu v sídle rakouské agentury pro propagaci výzkumu a vývoje (FFG) ve Vídni tradiční akci 120 s, během které zúčastnění zástupci každé z firem dostanou příležitost během dvou minut představit svůj inovativní produkt a při následujícím networkingu navázat kontakty s novými obchodními či výzkumnými partnery.

Cílem akce je představit současné trendy v této oblasti a propojit výrobní firmy s vývojáři aplikací umělé inteligence. Díky spojení partnerů z Rakouska, České republiky a Slovenska přináší tato akce jedinečnou koncentraci zkušeností v oblasti umělé inteligence ve výrobě a vytváří nové příležitosti přeshraniční spolupráce. O aktuálních projektech využívajících umělou inteligenci ve výrobě BMW Steyr bude hovořit David Bricher z BMW Innovation & Digitalization. Účastníci získají informace také např. o aktuálních zdrojích mezinárodního financování pro své nové nápady.

Hlavními tématy setkání jsou prediktivní analýza, prediktivní údržba, automatizovaná kontrola kvality, automatizované plánování, spolupráce člověka s robotem, zlepšení řízení dodavatelského řetězce a predikce spotřebitelské poptávky. Primárně je akce určena pro vývojáře aplikací umělé inteligence, hardwaru, aplikací, pro poskytovatele databází a pro výrobní firmy obecně.

Účastníci zjistí, jak umělou inteligenci aplikovat do různých výrobních odvětví, a dozvědí se o možnostech financování zavádění metod umělé inteligence do výroby pro zvýšení efektivity, kvality produktů, služeb i procesů ve firmě. Během setkání bude možné diskutovat své návrhy projektů na mezinárodní úrovni a nastartovat zahraniční spolupráci.

Kompletní informace jsou dostupné na adrese https://www.jic.cz/akce/umela-inteligence-viden-2019/, kde je možné se rovněž do 3. listopadu zaregistrovat. Účast na setkání je bezplatná. Více informací o Agentuře pro propagaci výzkumu a vývoje lze získat na webové stránce https://www.ffg.at/.

(jh)