Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Jednotná koncepce integrace provozních přístrojů

Integrace provozních přístrojů je již téměř deset let ve znamení konkurenčního souboje dvou koncepcí, EDDL a FDT/DTM. Německé sdružení NAMUR již v roce 2004 vydalo doporučení NE105 Specifications for integrating fieldbus devices in engineering tools for field devices, které zcela jednoznačně stanovilo požadavky uživatelů na metody integrace provozních přístrojů. Avšak ani jedna z uvedených koncepcí základní požadavky tohoto doporučení nesplňuje a NAMUR je přesvědčeno, že z dlouhodobého hlediska může jejich využívání výrobcům i uživatelům automatizační techniky způsobovat jen potíže.
 
Další rozvoj není možný bez důkladné revize obou koncepcí a jejich harmonizace. Harmonizovaná koncepce integrace provozních přístrojů by zjednodušila situaci výrobcům i uživatelům a rozšířila by možnosti jejího uplatnění v praxi.
 
Německé sdružení NAMUR a nizozemské WIB proto vydala společné prohlášení o podpoře standardu FDI (Field Device Integration), v němž vidí budoucí jednotnou koncepci integrace provozních přístrojů.
 
Je třeba si uvědomit, že FDI přichází na svět v době, kdy mnoho uživatelů uvažuje o integraci provozních přístrojů jako o šanci, jak jednoduše realizovat spolehlivou a stabilní transparentní komunikační síť ve výrobním závodě. Pro tyto uživatele je důležité zejména to, aby měli k dispozici takovou metodu integrace provozních přístrojů, která bude standardizovaná, a tím ochrání jejich investice do provozní techniky, a aby soulad výrobků s normou zaručila nezávislá certifikační autorita.
 
Sdružení NAMUR a WBI jsou přesvědčena, že jen aktivní podpora rozvoje standardu FDI je cestou, jak realizovat jednotnou koncepci integrace provozních přístrojů.
[Společné prohlášení MAMUR a WBI, 3. 12. 2009.]
(Bk)