Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Jednotky sériového přenosu SMC EX 600

V letošním roce uvádí firma SMC na trh novou jednotku sériového přenosu dat pro své ventilové bloky řady EX600. Tímto krokem rozšiřuje SMC současnou nabídku svých jednotek sériové komunikace o novou „vlajkovou loď“, která dokáže zákazníkům nabídnout mnohem více funkcí a mnohá vylepšení. Její vývoj probíhal v úzké spolupráci technických a vývojových center SMC v Japonsku a ve Velké Británii společně s ostatními evropskými pobočkami. Článek stručně představuje dosavadní řešení SMC SI (serial interface) a detailně popisuje novou řadu EX600.
 

Optimální řešení pro každého zákazníka

Řada EX600 doplňuje dosavadní jednotky sériového přenosu dat EX250, EX500 a EX510. Jednotka EX250 umožňuje připojit 32 digitálních vstupů a 32 cívek ventilů nebo digitálních výstupů. Jednotka je součástí ventilového bloku, lze ji namontovat k ventilovým blokům řady SV, VQ a VQC. U těchto řad jsou jednotlivé ventily nasazeny na základové desky, které se vzájemně spojují, a tvoří tak ventilový blok. Cívky elektromagnetických ventilů jsou napájeny ze společného konektoru v základové desce. Právě k tomuto konektoru lze kromě klasického konektoru D-Sub nebo kulatého konektoru připojit také jednotku EX250. Z druhé strany lze k této jednotce připojit další jednotky digitálních vstupů s konektory M8 nebo M12. Pro svou jednoduchost patří jednotka EX250 mezi nejoblíbenější jednotky sériového přenosu dat. Je dodávána pro různé druhy sběrnic, např. Profibus, DeviceNet, Ethernet IP, EtherCAT, CC-link, AS-Interface aj.
 
Konstrukčně odlišné řešení nabízejí řady EX500 a EX510. Jednotky se skládají ze vstupního převodníku (gateway) z řídicí sběrnice na interní sběrnice SMC a k němu připojených ventilových bloků. Gateway umožňuje připojit až čtyři ventilové bloky, z nichž každý může mít až šestnáct elektromagnetických cívek. Dále je ke každému ventilovému bloku možné připojit blok obsahující až šestnáct digitálních vstupů. Vzdálenost mezi ventilovým blokem a gateway může být nejvýše 10 m. Toto řešení dovoluje optimálně rozmístit ventilové bloky na rozsáhlých strojích a výrobních linkách. Umožňuje používat kratší hadice, čímž lze zrychlit pracovní cyklus stroje a zabránit nežádoucím vlivům, jako je tvorba kondenzátu v pneumatických obvodech. Jednotka EX500 má krytí IP65, jednotka EX510 má krytí IP20. Je vhodná pro montáž do elektro-pneumatických rozváděčů. Jednotky EX500 a EX510 mohou být připojeny na Profibus, DeviceNET, EtherNet, CC-Link a další sběrnice.
 

EX600 – pokrok v sériovém přenosu

Jednotka EX600 představuje významný vývojový krok v jednotkách sériového přenosu, který posiluje přední postavení společnosti SMC v tomto oboru. Při jejím vývoji byl kladen důraz na potřeby evropského trhu, pro který je tato jednotka zejména určena. Mezi hlavní novinky patří možnost přenosu nejen digitálních, ale i analogových signálů, přenos mnohem většího počtu signálů přes jednu jednotku SI a také rozsáhlé možnosti diagnostiky jednotky a připojení vstupních a výstupních modulů.
 
Jednotka umožňuje připojit až 512 digitálních vstupních signálů nebo 32 analogových vstupních signálů a 512 digitálních výstupních signálů, včetně cívek elektromagnetických ventilů, nebo 32 analogových výstupních signálů. Ke standardním ventilovým blokům se jednotka EX600 připojuje stejně jako jednotky řad EX250 a EX500. Z druhé strany se připojují jednotlivé bloky s digitálními a analogovými vstupy a výstupy s konektory M8 nebo M12. Každý modul je „inteligentní“, dokáže jednotce SI předávat nebo od ní přijímat informace o svých vstupech a výstupech, ale také posílat diagnostické informace. Při přetížení digitálního výstupu, zkratu nebo naopak při otevřeném obvodu (přerušený vodič), překročení hodnot analogového vstupního signálu umí vygenerovat chybovou zprávu, která se odešle do řídicího systému. Při výpadku komunikace mezi ventilovým blokem a řídicím systémem je schopen zareagovat podle předem nastavených pravidel. K jednomu ventilovému bloku lze připojit až deset rozšiřujících modulů. Jednotka EX600 se skládá z modulů uvedených v tab. 1.
 

Další vývoj jednotky EX600

V dalším vývojovém kroku, jehož uvedení na trh je plánováno začátkem příštího roku, bude možné celý systém decentralizovat, a maximálně tak využít možnosti jednotky EX600. Novinkou je také použití konektorů Speedcon pro snazší instalaci, ve verzi pro Profibus je jednotka standardně vybavena konektorem pro vstup a výstup sběrnice. Je také vybavena ukončovacím rezistorem, odpadá nutnost použít členy Y nebo externí terminátory.
 
Mezi další užitečné funkce digitálních vstupních modulů patří detekce překmitů a funkce prodloužení signálu. Při rychlých přechodových dějích se může stát, že řídicí systém nestačí zareagovat na krátkodobou změnu vstupního signálu. V menu vstupní jednotky lze nastavit prodloužení tohoto signálu na minimálně 1, 15, 100 nebo 200 ms.
 
Pro usnadnění práce s ventilovými bloky vybavené jednotkami EX600 je možné objednat si ruční ovládací panel, který umožňuje bez připojení k řídicímu systému jednoduše zjistit stav systému, přečíst případné chybové hlášení a rovněž nakonfigurovat celý ventilový blok tak, aby mohl být ihned připojen k řídicímu systému bez zásahu programátora.
 

Služby zákazníkům

Společnost SMC Industrial Automation CZ, člen globálního koncernu SMC Japonsko, dává svým zákazníkům k dispozici tým odborníků pro pomoc při vypracovávání návrhu, realizaci a provozu jednoduchých i složitých zařízení. Zákazníci mohou využít letošní Mezinárodní strojírenský veletrh k osobním konzultacím s prodejními zástupci SMC.
Ing. Jiří Zavřel,
SMC Industrial Automation CZ
 
Tab. 1. Moduly jednotky sériového přenosu EX600