Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu MS

číslo 12/2004

Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu MS

MS, označení typové řady jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu firmy Festo, je zkratka slov Modulární a Standardní. Již z názvu tedy vyplývá, že jde o stavebnici, která je určena pro všechny běžné úlohy, jež se vyskytují při úpravě stlačeného vzduchu, a dokáže se jim velmi snadno přizpůsobit.

Stále vyšší požadavky kladené v současné době na výrobu vedou také ke zvyšování požadavků na kvalitu stlačeného vzduchu. Co lze od jeho úpravy očekávat?

Obr. 1.

Spolehlivost a stabilita napájení

Největší důraz při výrobě stlačeného vzduchu je kladen na spolehlivost jeho dodávky. Tlak, který je v rozvodu po výrobní hale, může kolísat. Pro zvýšení stability funkce strojů je výhodné tlak snížit redukčním ventilem, který automaticky udržuje nastavenou hodnotu. Řada MS obsahuje redukční ventily s nastavitelným rozsahem výstupního tlaku do 0,4; 0,7 nebo 1,2 MPa. Při nárůstu tlaku na výstupu jsou všechny redukční ventily schopny tlak vyrovnat odpouštěním do okolní atmosféry. Ventily lze před nežádoucím zásahem obsluhy chránit uzamčením visacím zámkem (obr. 1), který se nasadí na standardní hlavici. Zajímavou možností je tvorba baterií redukčních ventilů s výstupy směrem dolů.

Kvalita vzduchu

Kvalitu stlačeného vzduchu lze hodnotit podle úrovně jeho znečištění, podle jeho vlhkosti a rovněž podle zápachu. V řadě MS jsou filtry s úrovní filtrace 40, 5 a 1 µm, nebo dokonce 0,01 µm (koalescenční filtr, který je schopen ze vzduchu dokonale odstranit i olej). K dispozici jsou i filtry s aktivním uhlím, např. pro odstranění zápachu (obr. 2). Filtry mohou být vybaveny ručním, automatickým (plovák v nádobce filtru automaticky otevírá vypouštěcí ventil) či poloautomatickým (vypouštěcí ventil se otevírá při poklesu tlaku během vypínání stroje) odpouštěním kondenzátu.

U jemných filtrů se často používá barevná indikace zanesení (při narůstajícím tlakovém spádu na filtru se změní barva indikačního prvku).

Obr. 2.

Pro snížení vlhkosti vzduchu jsou určeny membránové sušičky, které mohou posunout rosný bod až o 18 °C a zabránit tak srážení vody ve stroji.

Dlouhá životnost stroje

Pro moderní pneumatické prvky lze používat suchý stlačený vzduch bez oleje. Přesto se v některých případech doporučuje vzduch přimazávat. Maznice olej ve vzduchu rozprašuje na jemnou mlhu, která udržuje všechny třecí plochy v optimálním stavu. Olej je možné doplňovat i během činnosti stroje – po uvolnění ventilu se nádobka odvětrá a lze ji sejmout, olej doplnit a vše vrátit do původního stavu i bez vypínání přívodu vzduchu do zařízení.

Rozmanitost funkcí

Řada jednotek MS obsahuje kromě již vyjmenovaných ještě mnoho dalších výrobků.

Vzduch lze snadno otevírat či zavírat (včetně odvětrání stroje) ručně, pneumaticky nebo elektricky ovládanými ventily.

Pohodlné a bezpečné spouštění stroje zaručí ventily s pomalým náběhem tlaku – pomalu otevírají přívod vzduchu do stroje a teprve po dosažení určitého tlaku ho otevřou naplno. Zamezí tak nečekané nebo rychlé vysunutí pohonů, které nebyly v základní poloze.

K pohodlnému odečítání hodnot tlaku jsou určeny nové typy manometrů, které jsou chráněny proti poškození, neboť jsou zapuštěny do obrysu jednotky, nebo manometry s barevnou nastavitelnou stupnicí. Tudíž i v případě, že obsluha nedohlédne na přesné údaje, vidí na dálku, zda se ukazatel nachází v zeleném, nebo červeném poli.

Pro dálkovou indikaci tlaku jsou určeny různé typy tlakových spínačů nebo čidel tlaku s analogovým výstupem, které lze připevnit buď přímo na jednotku, obvykle místo manometru, nebo mimo ni, prostřednictvím rozbočovacího modulu.

Všechny jednotky mohou být vybaveny nádobkami z plastu nebo z kovu.

Snadná údržba

Jednou z hlavních předností jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu je jejich modularita. Jednotlivé části celé sestavy lze velmi rychle odpojit a vyjmout, neboť technika spojování využívá svěrné spoje zajištěné šrouby přístupnými z čelní strany. Po jejich uvolnění se sestava „rozpadne„ bez nutnosti sejmutí z montážní desky. Tak lze kdykoliv měnit různé části, a aniž je nutné cokoliv odpojovat, byť je to např. jen přívodní potrubí.

Všechny části stavebnice se dodávají ve třech základních velikostech s možností změny velikosti připojovacích závitů prostřednictvím spojovacích dílů. Průtok vzduchu činí u největší velikosti MS12 s připojovacími závity do 2,5 až 22 000 l/min. Jednotky řady MS znamenají kvalitativní posun v oblasti úpravy stlačeného vzduchu a přispívají k vyšší spolehlivosti, menším ztrátám energie, snadné údržbě a vedou k mnoha dalším vylepšením. Název „modulární“ si díky množství variant a funkcí určitě zaslouží.

Ing. Zdeněk Haumer

Festo spol. s r. o.
Pod Belárií 784
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 261 099 611
fax: 241 773 384
e-mail: info_cz@festo.com
http://www.festo.cz

Inzerce zpět