Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Jednotka SafeLogic v provedení pro síť Profinet

Bezpečnostní řídicí jednotka SafeLogic od firmy B&R je nyní použitelná i v síti Profinet, což usnadňuje začlenění přístupu Smart Safe Reaction (SSR) do jednotlivých úloh využívajících protokol Profinet. Skupina produktů s technologií SSR využívající komunikační protokol OpenSafety je ucelený bezpečnostní systém se zaručenou dobou odezvy do 10 ms, což je desetina doby odezvy dosavadních systémů. Bezpečnostní komunikační systém reálného času OpenSafety není vázán na konkrétní typ provozní sběrnice a lze ho použít ve spojení s kterýmkoliv obvyklým průmyslovým ethernetovým standardem až do úrovně bezpečnosti SIL3. Technologie SSR v kombinaci se standardem OpenSafety vychází vstříc uživatelům využívajících na svých strojích protokol Profinet. Jednotky SafeLogic ve verzi pro síť Profinet provádějí bezpečnostní aplikační program a současně sledují celkovou konfiguraci bezpečnostního systému, včetně hodnot jeho parametrů. Aplikace v řídicím modulu sítě Profinet má neomezený přístup ke všem signálům v síti, ať jde o standardní řídicí kanály nebo bezpečnostní kanály. Skupina produktů s vlastnostmi SSR nabízí mnoho osvědčených funkcí, jako např. funkční bloky podle standardů PLC­open s certifikáty od TÜV, zabezpečené digitální i analogové vstupní signály, bezpečnou detekci signálu teploty atd. SafeLogic zpracovává také signály z dalších bezpečnostních komponent zapojených do systému OpenSafety, např. světelných záclon, laserových skenerů a měničů frekvence od jiných výrobců.

B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311e-mail: office.cz@br-automation.com , www.br-automation.com