Jednoduchý systém pro měření teploty a vlhkosti

Jednoduchý systém pro měření teploty a vlhkosti

Měření teploty a někdy i vlhkosti je často požadováno v obytných i výrobních prostorách, skladech, archivech i v celých budovách. Zaznamenávat teplotu ve skladech potravin, chladicích a mrazicích boxech dokonce ukládá zákon (systém HACCP). Je tedy třeba měřit v několika místech současně a přitom mít možnost aktuální teplotu vidět či centrálně ukládat pro pozdější vyhodnocení.

Vhodné teploměry by měly pokrývat běžný rozsah teplot v místnostech, mít přesnost lepší než 1 K a mělo by také být možné jednoduše je propojit. Způsob připojení čidel teploty je totiž v již stojících budovách mnohdy zásadním parametrem. Připojovat každé čidlo zvláštním vedením do měřicí ústředny je velmi náročné, nezřídka nemožné. Mnohem lepší je, když lze čidla teploty paralelně „navěsit“ na jedno vedení. Celou síť teploměrů by potom mělo být možné snadno připojit k běžnému počítači PC s měřicím programem. Důležitým parametrem je jistě také cena celého systému, možnost servisu a rozšíření. Existuje mnoho typů čidel teplot. Z hlediska použití jsou výhodná čidla s digitálním výstupem, která poskytují hodnotu přímo ve stupních Celsia. Nejsou tedy již třeba žádné přepočty.

Společnost Papouch, s. r. o., dodává systém vhodných, cenově velmi přijatelných čidel TQS. Tato čidla jsou nyní vyráběna již ve třetí verzi pod označením TQS3. Současně je celý systém doplněn vlhkoměry THY, zobrazovačem TDS a několika převodníky pro připojení celého systému k počítači.

Obr. 1.

Obr. 1. Teploměr TQS3 ve vnějším, vnitřním a příložném provedení

Čidlo teploty TQS3 (obr. 1) je určeno pro měření teplot v rozsahu –55 až +125 °C, jeho přesnost v rozsahu –10 až +80 °C je 0,5 K. Měřená teplota je přenášena přímo ve stupních Celsia po lince RS-485 jednoduchým protokolem.

Čidla TQS3 jsou určena pro měření teplot na více místech. Všechna čidla jsou vzájemně propojena linkou RS-485. Mají velmi malý odběr, a tak může být souběžně s linkou RS-485 vedeno i napájení. Nízký příkon čidel je důležitý i z hlediska malé chyby vzniklé vlastním ohřevem. Tak je možné snadno vytvořit systém měření teploty např. v budově či skladu, přičemž celková délka linky RS-485 může být až 1 000 m. Před instalací je každému čidlu softwarově nastavena jiná adresa. Pro pospojování je výhodné použít levný a snadno dostupný kabel TP, používaný pro počítačové sítě. Současně s čidly TQS3 mohou být na linku připojena i čidla vlhkosti THY nebo displeje TDS. Ty pomohou tam, kde je třeba vidět naměřenou teplotu, i jinde než na vyhodnocovacím počítači.

Čidla TQS3 jsou dodávána v různých provedeních: jako vnitřní k montáži na zeď, vnější, které může být vsunuto i do jímky o průměru 6 mm, příložné a bez zapouzdření. Poslední varianta je určena pro konstrukci různých speciálních čidel. Senzor teploty může být vzdálen od desky elektroniky několik metrů. V minulosti tak bylo např. vytvořeno speciální čidlo pro vkládání mezi stránky knih při jejich sušení po povodních.

Celá síť čidel TQS3, popř. i vlhkoměrů THY, potom musí být připojena linkou RS-485 k počítači či programovatelnému automatu s měřicím programem. Pro převod linky RS-485 na jiné rozhraní může být použit jeden z těchto převodníků:

  • TC485 – převodník RS-485 na linku RS-232,
  • SB485 – převodník RS-485 na linku USB,
  • Gnome 485 – převodník linky RS-485 na Ethernet.

První z uvedených převodníků je speciálně určen právě pro popisovaný systém čidel TQS3 a zajišťuje i jejich napájení. Je však možné použít i ostatní převodníky; podrobnosti zájemce nalezne na webových stránkách výrobce.

Pro měření teploty čidly TQS3 je zdarma dodáván program Wix nebo starší program Liana. Oba umožňují nastavení měřeného intervalu, pojmenování měřicích míst, zobrazení aktuálních hodnot a ukládání naměřených teplot do souboru ve volitelném formátu. Jsou spustitelné i jako služba v OS Windows. Snadné je i začlenění čidel TQS3 do jiných systémů či připojení k PLC. Všechny prvky popsaného systému komunikují otevřeným protokolem Spinel, který je dobře popsán, existují k němu vývojové nástroje, knihovny DLL i příklady programů.

K čidlům teploty TQS3 je možné zajistit kalibrační protokol z akreditované laboratoře. Čidla lze zapůjčit k vyzkoušení a technici společnosti Papouch jsou připraveni poradit s jejich použitím v praxi.

Ing. Pavel Poucha,
Papouch, s. r. o.

Papouch s. r. o.
Strašnická 1a
110 00 Praha 10
tel.: 267 314 267
http://www.papouch.com