Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Jednoduchá komunikace mezi řídicí jednotkou a inteligentním snímačem

Společnost Panasonic před několika lety představila pod značkou Sunx optické snímače se světlovodnými vlákny řady FX-300. Byly to první snímače na světě s komunikací master-slave po optickém kabelu. Každý snímač mohl fungovat jako master nebo slave. Díky tomu bylo možné kopírovat veškerá nastavení, např. prahovou hodnotu, dobu odezvy, spínací/rozpínací stavy kontaktu atd., z jednoho senzoru na další. To nejen ušetřilo čas, ale hlavně zvýšilo spolehlivost správného nastavení v systému s mnoha snímači. Proto byla tato optická komunikace implementována také do snímačů tlaku a laserových snímačů polohy.

Stejnou koncepci měli vývojáři na paměti při vypracovávání návrhu komunikačního modulu řady SCGUxx – jednotky, která zajistí připojení snímačů s optickými výstupy do komunikační sítě se zvoleným síťovým komunikačním protokolem. U snímačů se světlovodnými vlákny zajišťuje SCGUxx nejen připojení vstupů (učení, přepínání parametrů) ke snímačům, ale dokáže také přijímat hodnotu rozsahu osvětlení a verifikovat stav výstupu, což podstatně usnadňuje uvedení snímačů do provozu a jejich údržbu.

To je ideální pro snímače instalované v odlehlých nebo nepřístupných místech a při použití většího počtu snímačů. Přestože nejrozšířenějším rozhraním je stále RS-485, byly vyvinuty jednotky pro CC-Link, DeviceNet a EtherCAT a další jsou v přípravě.

Panasonic Electric Works Czech, s. r. o., tel.: +420 541 217 001, e-mail: ludek.bartak@eu.panasonic.com