Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Jednodeskový vestavný počítač s procesorem Intel Core 2 Duo

Společnost EVOC je jedním z předních výrobců průmyslových a vestavných (em­bedded) počítačů. Má v nabídce více než 1 500 typů výrobků, zahrnujících pasivní počítače, procesorové karty, jednodeskové počítače, průmyslová panelová PC, pra­covní stanice, počítače standardu PC/104, karty Compact PCI, síťové prvky i odol­né notebooky. Nyní představuje vestavný jednodeskový počítač typu 104-1814CLDNA vybavený procesorem Intel® Core™ 2 Duo a rozhraními LVDS, VGA, SSD, LAN a Audio.
 

Úsporné provedení pro široké využití

Počítač 104-1814CLDNA vyhovuje prů­myslovému standardu PCI/104-Express™ a je vybaven nejnovější čipovou sadou Mobile Intel GS45 Express. V tomto pro­duktu se uplatnila unikátní řešení společnosti EVOC, díky nimž pracují systémy BIOS bez baterií, počítač je v teplotně odolném prove­dení a odvod tepla z desek plošných spojů je optimální. Sériové porty počítače je možné ovládat dálkově. Počítač používá pokroči­lé metody k zabezpečení uživatelských dat a je optimalizován pro dlouhodobé používá­ní. V současnosti je již tento produkt využí­ván např. v terminálech monitorujících vyso­korychlostní železnice.
 
Vestavný počítač 104-1814CLDNA je vy­baven úsporným (low-power) procesorem In­tel Core 2 Duo SU9300/SL9400 nebo velmi úsporným (ultra low-power) procesorem In­tel Celeron®M ULV 722 se spotřebou pou­ze 17 W. Úsporná verze procesoru umožňu­je počítači pracovat bez ventilátoru v širo­kém rozpětí teplot –40 až +85 °C, což je pro vestavné (embedded) systémy vynikající pa­rametr. Díky tomu může být tento produkt využíván v mnoha odvětvích, jako je např. zdravotnictví, obrábění CNC, komunikace, doprava apod.
 

Výhodný poměr ceny k výkonu

 
V počítači je integrována paměť DDR o kapacitě 1 GB. Přístroj odolává přetížení 3,5 g a střední doba výskytu poruchy (MTTF) je 50 000 h, což vyhovuje i přísným vo­jenským požadavkům. Použitá čipová sada Intel® GS45 Express je vybavena integrovaným grafickým jádrem a pod­poruje duální zobraze­ní prostřednictvím por­tu VGA a 24bitového dvoukanálového rozhra­ní LVDS.
 
Počítač nesoucí ozna­čení104-1814CLDNA podporuje rozhraní SATA a CF. Vzhledem k tomu, že pro podporu rozhraní nepoužívá žádné přemos­ťovací čipy, je poměr jeho ceny k výkonu velmi vý­hodný. Kromě dvou gra­fických výstupů je k dis­pozici také mnoho jiných rozhraní I/O.
 
Síťovou konektivitu zajišťuje gigabitová ethernetová karta Intel® 82574 zapojená ve slotu PCI-E sběrnice 9MSFEE. Vynikající parametry síťové komunikace jsou podpořeny speciálním provedením, které za­jišťuje odolnost proti elektromagnetickému rušení.
 

Spolehlivé produkty do různých oblastí

 
Jako společnost s tzv. high-tech zaměře­ním dodává EVOC velmi spolehlivé produkty a hotové systémy pro nejrůznější oblasti pou­žití, jako je bankovní sféra, energetika a elek­tronika, ochrana životního prostředí, herní průmysl, výrobní sféra, zdravotnictví, letec­tví a kosmonautika, telekomunikace nebo do­pravní systémy.
 
EVOC je také členem Intel Embeded Alliance – sdružení firem, které vyvíjejí ve­stavné počítače a nabízejí komplexní řešení.
 
Obr. 1. Vestavný jednodeskový počítač typu 104-1814CLDNA s procesorem Intel Core 2 Duo