Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Jednatelem společnosti Lapp Kabel s. r. o. se stal René Sedlák

Rozhodnutím valné hromady ze dne 1. července 2014 se novým jednatelem a ře­ditelem společnosti Lapp Kabel s. r. o. stal René Sedlák, který nastoupil do společnosti před sedmi lety na pozici provozního ředitele. Vzhledem k jeho manažerským schopnostem a značné erudovanosti v oboru byla v roce 2011 rozšířena jeho odpovědnost o řízení fi­nančního oddělení společnosti. Pod jeho ve­dením procházela společnost důležitými změ­nami, zejména v oblasti nákupu a logistiky. Významně se také podílel na rozšíření cent­ra strategických služeb.

 
Nový jednatel zná obor kabelové techni­ky velmi dobře a na manažerských pozicích pracuje více než patnáct let. Dříve působil ve společnosti LG.Philips Display CZ jako pro­vozní ředitel. Od roku 2006 zastával také po­zici jednatele této společnosti.

(ed)