Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Jedenáctý veletrh Aqua-Therm Praha

číslo 10/2004

Jedenáctý veletrh Aqua-Therm Praha

Na Výstavišti v Praze-Holešovicích bude ve dnech 23. až 27. listopadu pořádán jedenáctý mezinárodní odborný veletrh vytápění, větrání, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky Aqua-Therm International Praha 2004, který v licenci veletržní správy Reed Messe Wien organizuje pražská agentura Progres Partners Advertising, s. r. o. Tato nejvýznamnější výstavní událost v oboru technických zařízení budov (TZB) je nejen v rámci ČR, ale i v dalších deseti městech Evropy vyhledávána odbornou i laickou veřejností. Je daleko v předstihu před jinými veletrhy tohoto oboru, splňuje náročné požadavky vystavovatelů i návštěvníků, je přehlídkou nejnovějších výrobků, technologií, nápadů a též možností k rozhovoru o trendech v oboru. Jeho odborná úroveň je zabezpečena účastí Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení ČR, Asociací odborných velkoobchodů a záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Hospodářské komory ČR a Hospodářské komory hl. m. Prahy.

Obr. 1.

Loňský, jubilejní ročník jednoznačně dokázal, že mezinárodní odborný veletrh Aqua-Therm Praha je v České republice jedničkou mezi marketingovými akcemi oboru TZB; 96ější. V loňském roce veletrh úspěšně zakončil první desetiletí své existence. Během té doby se postupně stal i největším v oboru. Zúčastnilo se jej 454 vystavovatelů z šestnácti zemí. Byly obsazeny všechny dostupné výstavní plochy, celkově 14 845 m2 v pěti pavilonech, dvou montovaných halách a na volných prostranstvích. V pavilonech C a D na dalších 250 m2 se konaly doprovodné akce. Nabídku vystavovatelů si přišlo prohlédnout 43 930 návštěvníků, z toho 2 153 zahraničních. Pokračuje trend z posledních let a roste zájem firem o účast na tomto veletrhu. Jsou ale také firmy, které se přihlašují pozdě a potom někdy marně čekají na náhodně uvolněná místa.

Veletrhu Aqua-Therm Praha 2004 se zúčastní přes 450 přímých vystavovatelů a s nimi další spoluvystavovatelé, takže opět bude obsazena celá užitná výstavní plocha. Potěšitelný je zvýšený zájem Turecka: poprvé se veletrhu v kolektivní expozici na ploše 310 m2 zúčastní devět firem. Přibývá také expozic z Německa a Itálie.

Nomenklatura zůstává téměř nezměněna a je zaměřena na hlavní obory TZB: zdroje tepla a odvody spalin; rozvody, armatury, regulace, měření a služby pro dálkové sítě, místní sítě a přípojky; vytápění, potrubní rozvody, armatury, regulace a měření v budovách; čerpadla, dmychadla, kompresory, ventilátory; klimatizace, větrání, čištění, odsávání, sušení vzduchu a plynu; chlazení; zdravotní technika a zařizovací předměty; izolace; montážní, servisní a provozní služby, nářadí a příslušenství, bezpečnost práce; ekologické, ekonomické a úsporné využití energie; sauny, bazény, solária; informatika a poradenství pro podnikatele a občany.

Úplný seznam vystavovatelů s jejich umístěním na výstavišti je uveden v přehledném a výpravném katalogu. V doprovodném programu bude předváděno fungování nízkoenergetického úsporného domu využívajícího i sluneční energii.

Veletrh bude přístupný denně od 10 do 18 hodin, poslední den od 10 do 16 hodin. Denní vstupenka stojí 60ná 30 Kč. Další informace o veletrhu, doprovodném programu a připravovaném dění na výstavišti lze získat u pořadatele Progres Partners Advertising, s. r. o. (www.tzb-info.cz).

(vc)

Inzerce zpět