Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Jedenáctá výroční konference EMVA se konala v Barceloně

Výroční konference Evropského sdružení pro strojové vidění EMVA, která se konala 6. až 8. června 2013 v Barceloně (Španělsko), se zúčastnilo více než sto odborníků, a to nejen z Evropy. Asociace oslavila desáté výročí svého založení právě ve městě, kde vznikla. Stejně jako v předchozích letech byla konference kombinací odborných přednášek a aktivit směřujících k navázání kontaktů mezi účastníky. Během přestávek se konala organizovaná setkání účastníků. Ti si mohli předem určit, s kým se chtějí potkat, a organizátoři jim přidělili čas a místo u jednacího stolku. O tato organizovaná setkání byl velký zájem a jednací stoly byly plně obsazeny. Prostor zůstal samozřejmě i pro spontánní setkání mimo organizovaný prostor.

Konference EMVA jsou určeny nejen pro odborníky na strojové vidění, ale také pro manažery firem z oboru. Mezi přednášejícími proto byli odborníci na strojové vidění, ale i ekonomičtí analytici a odborníci na podnikání a management.

Z první skupiny lze zmínit např. Rogiera Scheffera z belgické firmy SoftKinetic, který přednášel o využití systémů strojového vidění ve spotřební elektronice, Alessandra Tesiniho, který hovořil o využití strojového vidění pro dálkový dohled nad zařízeními v prostředí s vysokou teplotou a radiací v rámci projektu výzkumu termojaderné fúze ITER nebo Paula Daniniho z Yole Dévelopment, jehož tématem byly trendy v oblasti snímačů obrazu.

V druhé skupině přednášejících byl např. Stefan Schneider, vedoucí analytického týmu Deutsche Bank Research, který hovořil o makroekonomickém vývoji v Evropě, Sabine Stricker-Kellererová z Freshfields Bruckhaus Deringer LPP, která zaujala přednáškou o legálním rámci pro technický vývoj a podnikání v Číně se zaměřením na ochranu duševního vlastnictví z pohledu malých a středních firem, a závěrečnou, fascinující přednášku měl prof. Dominique Foray ze švýcarského Federálního technického institutu v Lausanne na téma podnikatelské aktivity a potenciálu cílené specializace ve znalostní ekonomice.

Příští výroční konference EMVA, v roce 2014, bude pro české zájemce o účast trochu blíže, ve Vídni. Bližší informace lze najít na www.emva.org.

(Bk)