Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Jedenáctá mezinárodní konference o CAN zve autory

číslo 4/2006

Jedenáctá mezinárodní konference o CAN zve autory

Sdružení CAN in Automation (CiA) pořádá svou jedenáctou mezinárodní konferenci na téma průmyslová komunikační sběrnice CAN (11th international CAN Conference – iCC) ve Stockholmu ve Švédsku od 26. do 28. září 2006. Vlastní dvoudenní konferenci předchází jeden den věnovaný seminářům, na nichž mohu účastníci získat základní znalosti o sběrnici CAN (Controller Area Network) i zkusit si práci s ní v praxi. Na akcích iCC se pravidelně setkávají odborníci z celého světa, aby se navzájem informovali o novinkách ohledně hardwaru i softwaru sběrnice CAN, o stavu její standardizace i o nových oblastech jejího použití. Jednacím jazykem konference i seminářů je angličtina. Součástí akce bude také stolní výstavka produktů pro CAN.

Abstrakty příspěvků na konferenci, popř. i návrhy témat seminářů lze zaslat do 15. května 2006. Možnými náměty jsou fyzická vrstva CAN, implementace CAN, software pro CAN a nástroje založené na CAN, včetně protokolů vyšších vrstev (např. CANopen), výzkum v oblasti CAN apod., zejména jsou ale vítány příspěvky věnované použití sběrnice CAN v praxi, a to ze všech oborů.

Aktuální informace o konferenci, příjmu příspěvků, výstavce, možnostech sponzorování akce apod. lze nalézt na http://www.can-cia.org/icc
[Tisková zpráva CiA, 23. února 2006.]

(sm)