Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Jeden pracovní den na dobrovolnictví věnují zaměstnanci ABB

V letošním roce mají všichni zaměstnanci společnosti ABB možnost využít jeden pracovní den na firemní dobrovolnictví a pomoci tím lidem s postižením, mladým lidem z dětských domovů nebo talentovaným studentům. ABB dlouhodobě podporuje neziskové organizace, které svým klientům umožňují překonat bariéry a dosáhnout mnohdy náročných cílů. V rámci firemního dobrovolnictví se mohou na této podpoře podílet i zaměstnanci, a to svou účastí na některé z akcí, které probíhají během celého roku v různých lokalitách ABB Česká republika. Lidem s mentálním postižením mohou zaměstnanci ABB umožnit zařadit se do společnosti tím, že pro ně pomohou zorganizovat akce se zaměřením na práci, sport či koníčky. Mladým lidem mohou pomoci začít samostatný život po odchodu z dětského domova tím, že pro ně uspořádají pracovní pohovory nanečisto. Zaměstnanci se mohou rovněž zapojit do výukových lyžařských kurzů pro lidi s tělesným postižením. Dále mohou přispět k tomu, aby lidé se zdravotním postižením mohli běžně žít, a to tak, že budou asis­tovat při noční šifrovací hře pro vozíčkáře nebo se zúčastní pikniku osob s různým handicapem. Středoškolské mládeži mohou pomoci uspět v mezinárodní studentské soutěži tím, že se stanou členy hodnotitelských komisí soutěže vědeckých a technických projektů Expo Science AMAVET. Dotazy k této akci mohou zájemci směrovat na Magdalénu Steinerovou, CSR manažerku ABB, magdalena.steinerova@cz.abb.com.        

(ed)