Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Je nutné podpořit intenzivnější spolupráci mezi firmami a vědecko-výzkumnými institucemi

„Je třeba vytvořit partnerskou platformu pro spolupráci mezi výzkumnými institucemi a vysokými školami na straně jedné a podnikatelskou sférou na straně druhé,“ prohlásil Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu ČR, na VIII. hospodářské diskuzi Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK), jež se konala 19. listopadu. Diskuse je jednou z aktivit ČNOPK, které míří ke zlepšení inovační činnosti firem v Česku. Po celý rok 2014 komora organizovala diskuse a další akce na téma Výzkum a vývoj – zaostřeno na budoucnost.

 
Podpora inovačních aktivit je nutností pro zachování konkurenční výhody Česka jako investiční lokality a pro dlouhodobou udržitelnost ekonomického růstu. Na tom se při hospodářské diskusi shodli státní tajemník Bavorského státního ministerstva hospodářství a médií, energie a technologie Franz Josef Pschierer i ministr Jan Mládek a ostatní partneři z řad firem a vědecko-výzkumných zařízení.
 
Ve výzkumu, vývoji a inovacích je úspěšné Bavorsko, které je velmi blízkým obchodním partnerem ČR. Bavorsko klade velký důraz na spolupráci vědeckého a hospodářského sektoru a transfer technologií. „Jednáme podle hesla Z vědy do ekonomiky, z laboratoře na trh. Proto velmi investujeme do aplikovaného výzkumu,“ řekl ve svém projevu státní tajemník Franz Josef Pschierer.
 
O prohloubení spolupráce vědecko-výzkumných institucí s firmami usiluje i ČNOPK, která bude na návrh Úřadu vlády ČR plnit roli komunikační partnerské platformy v oblasti výzkumu a vývoje. Pódiové diskuse k otázce Myslíme na budoucnost? se zúčastnili zástupci česko-německých firem Rostislav Šolta (Robert Bosch) a Miroslav Pěcha (Brose). Vědecko-výzkumné instituce reprezentovali Vojtěch Petráček (ČVUT v Praze), Wolfgang Dorner (Technologie Campus Freyung) a Hans-Günter Lind (Fraunhofer MOEZ), za Radu vlády pro výzkum, vývoj a inovace diskutoval její člen Karel Havlíček. Všichni účastníci diskuse, kterou moderoval šéfredaktor časopisu Forbes Petr Šimůnek, vidí potřebu zlepšit jednak cílenou podporu vybraných a perspektivních inovačních oblastí a jednak podporu spolupráce vědy a hospodářství ze strany státu.
 
ČNOPK poskytne své struktury a zkušenosti a podpoří tak přímo navázání konkrétních kooperací. „Nabízíme vědecko-výzkumným institucím možnost stát se součástí naší silné členské základny a získat tak přes nás kontakt na firmy, pro které je výzkum a vývoj nepostradatelný. Takové kooperace jsou pro Česko jako inovační investiční lokalitu velmi důležité,“ dodal Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK.
(ČNOPK)
 
Obr. 1. VIII. hospodářská diskuze Česko-německé obchodní a průmyslové komory