Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Jasno ohledně napětí, proudu a frekvence

Základem hospodárnějšího využívání energie je vlastní schopnost měřit a posuzovat její okamžitou spotřebu. Zjištěné odchylky od obvyklých hodnot lze po jejich vyhodnocení v systému pro sledování spotřeby a hospodaření s energií zpětně použít k určení momentálního stavu stroje. Vhodným systémem tohoto typu je ucelená softwarová sada EnMon (Energy Monitoring), součást nadřazeného systému pro řízení technologických procesů APROL od společnosti B&R.

K prvotnímu sběru potřebných údajů je nově k dispozici nový modul pro sledování spotřeby energie B&R X20AP, který měří napětí, proudy, frekvence a jalové složky ve všech fázích. Modul měří proudy a napětí až po 31. harmonické, tudíž velmi přesně. Díky své velké citlivosti a zabudovanému čtvrtému měřicímu kanálu je také velmi vhodný k měření zpětných proudů v nulovém vodiči.

Modul X20AP má vestavěné funkce předzpracování signálů a poskytuje jako digitální proměnné spolu s výchozími naměřenými údaji také vypočítané efektivní hodnoty sledovaných veličin, čímž zmenšuje zatížení hlavního procesoru. Časové průběhy měřených veličin zaznamenané modulem lze využít mnoha různými způsoby, např. k optimalizaci pohybů komponent stroje, která dále přispěje k hospodárnému využití energie.

Modul pro měření spotřeby elektrické energie X20AP, nejnovější člen řady kompaktních I/O modulů X20, je dostupný od dubna 2012 ve třech verzích se jmenovitými sekundárními proudy 20 mA, 1 A a 5 A.

B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com , www.br-automation.com