Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Jaroslav Hanák prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR

Volební valná hromada Svazu průmys­lu a dopravy ČR zvolila 29. dubna 2011 za prezidenta této nejvýznamnější zaměstnavatelské organizace v zemi Jaroslava Haná­ka, jeho dosavadního prvního vicepreziden­ta. Po sedmi letech vystřídal v této funkci Jaroslava Míla.
 
Jaroslav Hanák byl jediným kandidátem a hlasovalo pro něj 90 % ze 70 delegátů valné hromady. „Chci tento silný mandát využít při jednáních s vládou a odbory,“ uvedl po zvole­ní Jaroslav Hanák, který je majitelem doprav­ní firmy FTL – First Transport Lines a sou­časně prezidentem Svazu dopravy ČR a pre­zidentem Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska. V několika posledních letech vyjednával za zaměstnavatele v tripartitě. Má i mezinárod­ní zkušenosti, vedl mnoho podnikatelských delegací v zahraničí. Je členem dopravního výboru evropské konfederace zaměstnavate­lů BusinessEurope v Bruselu a od roku 2008 je členem prezídia světové organizace silnič­ních dopravců IRU, sídlící v Ženevě.
 
Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR, zastupující 31 členských svazů a celkem 1 600 firem, zvolila také další členy před­stavenstva, včetně šesti viceprezidentů. Za viceprezidenty byli hlasováním schváleni: Jiří Cienciala – generální ředitel a předseda představenstva Třinecké železárny, prezident odvětvového svazu hutnictví železa, Josef Holub – generální ředitel Stratman&Asso­ciates, donedávna šéf distribuce v ČEZ, Sta­nislav Kázecký – předseda představentsva ZVVZ Group, Pavel Juříček – generální ředi­tel Brano Group a viceprezident Sdružení au­tomobilového průmyslu, Radek Špicar – ředi­tel vnějších vztahů Škoda Auto, a Jan Rafaj – ředitel vnějších vztahů Arcelor Mittal.
 
Do představenstva byl mimo jiné zvo­len také bývalý generální ředitel společnosti Siemens, nyní prezident České manažerské asociace, Pavel Kafka.

(ev)