Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Japonský rychlík ve sběru dat

Společnost Graphtec Corporation nedávno představila svůj nový produkt, kterým je čtyřkanálová verze záznamníku dat (dataloggeru) GL900, vycházející z již známého osmikanálového modelu. Oba přístroje umožňují rychlé vzorkování vstupních kanálů v synchronním režimu, kdy každý vstupní kanál je vybaven vlastním A/D převodníkem, a tak jsou hodnoty z jednotlivých vstupů sejmuty vždy ve stejném čase. Zařízení je koncepčně řešeno jako rychlý přenosný záznamník dat, který lze velmi snadno použít všude, kde je třeba získat časový průběh různých veličin. Pomocí přehledné tlačítkové klávesnice a dobře čitelného 5,7" barevného displeje TFT je možné přímo na přístroji dělat veškerá nastavení před spuštěním vlastního měření a vykonávat všechny funkce i základní operace s již naměřenými hodnotami. K programování a ovládání není tedy nutné používat připojené PC, i když je to možné. Oba modely jsou proto vybaveny rozhraním USB pro komunikaci s obslužným softwarem, ale také rozhraním LAN, které např. umožňuje uživateli prostřednictvím webového prohlížeče měnit rozlišení displeje. Data zaznamenaná do vnitřní paměti nebo disku USB mohou být takto kopírována do PC nebo lze zařízení napojit na server NTP apod.
 
Záznamníky mají izolované univerzální vstupní kanály pro měření stejnosměrných napětí v rozsazích 20 mV až 500 V a pro vstup z termočlánkových teploměrů různých typů, kde kompenzaci „studeného“ konce zajišťuje vlastní záznamník. Oba modely podporují i snímače relativní vlhkosti vzduchu s napájením 5 V DC a výstupem 0 až 1 V (0 až 100 %). Všechny analogové vstupní kanály jsou vzájemně izolované prvky PhotoMOS, které zaručují potlačení nežádoucích interferencí mezi jednotlivými kanály. Maximální vzorkovací rychlost je 100 kHz na každém vstupním kanálu při efektivním rozlišení A/D převodníku 16 bitů. Základní udávaná chyba měření stejnosměrného napětí je 0,25 % z rozsahu. Vstupní kanály vydrží přepětí až 1 000 V po dobu jedné minuty. Oba modely mají jeden spínací vstupní kanál, čtyři logické nebo pulzní (max. 50 kHz) vstupní kanály a čtyři logické alarmové výstupy.
 
Konfigurace (nastavení) přístroje pro vlastní měření je velmi jednoduchá a kromě volby společného vzorkovacího intervalu v rozsahu 10 μs až 1 min jsou ostatní nastavení (typ měřené veličiny, rozsah, zařazení filtru, popř. přepočet na fyzikální veličinu) již vždy vázána na konkrétní vstupní kanál.
 
Pro ukládání dat lze zvolit interní paměť typu flash s kapacitou 256 MB nebo externí disk USB s maximální velikostí jednoho měřeného souboru 2 GB. Pro vzorkování rychlejší než 1 ms je k dispozici interní paměť SDRAM s kapacitou 64 MB pro až jeden milion měření. Pro zvolený interval měření a paměť přístroj přímo vypočítá maximální dobu měření do zaplnění paměti. Soubor, do kterého jsou data ukládána, je možné uživatelsky pojmenovat. Globálně pro všechny kanály je také možné nechat po dobu měření počítat statistické funkce (average, max, min, peak nebo RMS). Začátek a konec vlastního měření lze ovládat ručně tlačítkem na přístroji nebo některou z bohatých možností funkce trigger – úroveň signálu, externí vstup, datum, čas apod. Během měření může být použita i funkce alarm, pro kterou má záznamník i výstupní kanály. Celé nastavení přístroje lze uložit do jednoho ze tří konfiguračních profilů pro rychlejší nastavení jednotlivých kanálů.
 
Na přehledném displeji se třemi volitelnými módy jsou zobrazovány reálné průběhy měřených veličin jak v grafické, tak i v tabulkové nebo kombinované podobě. Po ukončení vlastního měření nebo i během něho je možné prohlížet již uložená data a s pomocí dvou kurzorových značek provádět základní analýzu měření. S přístroji je standardně dodáván síťový napájecí adaptér a jako volitelné, ale doporučené příslušenství také 7,4V baterie Li-ion s kapacitou 2× 2 200 mA·h, s nimiž přístroj umí pracovat autonomně a nezávisle na jiných zdrojích energie přibližně 2,5 h při zapnutém spořiči displeje. Speciální uživatelský software je zdarma a nabízí stejné grafické rozhraní a programové možnosti jako vlastní záznamník. Samozřejmostí je i možnost exportovat data do excelu (formáty GDB, CSV).
 
Podrobnější technické informace rádi poskytnou odborní pracovníci firmy TR instruments, s. r. o.
Ing. Petr Zejda,
 
Obr. 1. Záznamník dat GL900
 
Tab. 1. Základní rozsahy záznamníků GL900/8 a GL900/4