Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Jakou přesnost můžete čekat od snímačů, které používáte?

Otázku z titulku článku lze jen těžko zodpovědět při pouhém pohledu do katalogu, jelikož údaje od různých výrobců není možné srovnávat na první pohled. Jsou to často drobné poznámky pod čarou, které poskytují přehled o tom, jak byly hodnoty přesnosti stanoveny. Byly použity filtry? Byly naměřené hodnoty upraveny?

 
Společnost Micro-Epsilon, přední dodavatel měřicí techniky, určuje přesnost svých snímačů pomocí neupravených hodnot. Tyto hodnoty jsou potom uváděny v katalozích a technických specifikacích. Tímto si společnost buduje důvěru svých zákazníků, protože ti díky tomu mají přesný přehled o tom, který snímač dosahuje jaké úrovně přesnosti v daných podmínkách.
 
Statistické zpracování naměřených hodnot s uplatněním vhodných filtrů ovšem není samoúčelné. Jestliže je u konkrétní úlohy pro optimalizaci výsledků měření vyžadována některá z metod filtrování naměřených hodnot, nabízí Micro-Epsilon celé spektrum možností. Jelikož na výstupní signál snímače mají vliv specifické podmínky měření, jsou interpretace a další zpracování signálu často složité. Jsou-li z důvodu specifických požadavků výrobního procesu nežádoucími vlivy, např. šum signálu, neplatné hodnoty měření (hrubé chyby) nebo špičky signálu, mohou být odstraněny speciálními filtry. Odborníci firmy Micro-Epsilon uživateli doporučí snímač, který bude splňovat jeho požadavky, a pomohou mu s volbou filtrů s ohledem na jeho úlohu.
 
Například prostý výpočet aritmetického průměru vede k redukci množství výstupních dat a lze jej použít při rovnoměrném rozdělení měřených hodnot bez špiček. Pomocí klouzavého průměru mohou být naměřené hodnoty upraveny např. pro odfiltrování drsnosti povrchu. Velmi dobře vyhladí naměřené hodnoty rekurzivní průměrování, avšak omezením může být delší doba odezvy. Medián potlačuje individuální interferenční impulzy a upravený signál reaguje s velmi krátkou odezvou na skokové změny měřených hodnot. Filtr hran vyhlazuje signál na přechodech a omezuje přechodové jevy.
 
Popisy filtrů a statistických výpočtů používaných u snímačů Micro-Epsilon si mohou zájemci vyžádat u zástupců společnosti.
Obr. 1. Použití vhodných filtrů umožňuje zmenšit nejistotu měření a omezit nežádoucí vlivy