Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Jaké senzory se prosadí pro měření kvality ovzduší?

Společnost IMS Research zveřejnila výsledky studie trhu v oboru snímačů a prostředků automatického řízení techniky budov
The EMEA and Americas Markets for Building Automation Controllers, Software and Sensors – 2011 Edition. Studie předpokládá, že výrazného růstu objemu prodeje dosáhnou v následujících pěti letech zejména snímače kvality ovzduší v budovách.
 
Zvýšená koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší způsobuje únavu a ospalost. V moderních budovách, dobře izolovaných proti úniku tepla, je samovolná výměna vzduchu minimální, a proto je nezbytné zajistit v nich účinné větrání. Klasické systémy větrání ale místnost vyvětrají ve stanovených intervalech bez ohledu na to, kolik se v ní nachází osob a jaká je v ní koncentrace CO2. Snímač koncentrace CO2 umožní ventilačnímu systému pracovat mnohem efektivněji a větrat právě tehdy, kdy je to třeba. Tento způsob řízeného větrání není nový, pod zkratkou DCV (Demand-Controlled Ventilation) je znám již několik let, ale současná snaha o snižování energetické náročnosti budov jej činí stále atraktivnějším. William Rhodes, analytik společnosti IMS Research, konstatuje, že velký nárůst zájmu o tyto systémy je znatelný již jeden a půl roku a v budoucnu nepoleví, takže řízené větrání DCV se stane naprosto běžným.
 
Otázkou ovšem je, zda to bude právě a jen koncentrace CO2, která bude pro řízení větrání využívána. IMS Research odhaduje, že v oblasti EMEA (Evropa, Blízký východ a Afrika) a obou amerických kontinentů bylo v roce 2010 v provozu 850 000 snímačů koncentrace CO2. Někteří uživatelé a výrobci však začínají jako alternativu prosazovat snímače koncentrace těkavých organických sloučenin VOC (Volatile Organic Compound). Proč, vysvětluje opět William Rhodes: „Použití snímačů VOC pro řízení ventilace má nesporné výhody. Snímače VOC reagují i na vůně a zápachy, na které snímače koncentrace CO2 nereagují. V obsáhlém průzkumu však bylo zjištěno, že použití snímačů koncentrace VOC je obecně považováno za příliš nákladné a ne tak efektivní jako použití snímačů koncentrace CO2. Podle názoru respondentů se počet instalovaných snímačů koncentrace VOC sice bude zvětšovat, ale uplatnění najdou především v kuchyňských provozech nebo na toaletách.“
 
Studie společnosti IMS Research se dále věnuje snímačům teploty, vlhkosti, tlaku a přítomnosti osob v budovách. Trh se všemi snímači určenými pro automatizaci technických zařízení budov poroste, ale trh se snímači pro řízení větrání podle předpovědí analytiků IMS Research poroste nejrychleji.

(Bk)