Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Jak úspěšně realizovat měřicí a řídicí systémy

Organizace ISA (International Society of Automation) vydala nové vydání oblíbené knihy Successful Instrumentation and Control Systems Design, 2nd ed., od M. D. Whitta. Skutečnost, že ve světě spějí ke konci svého tradičního životního cyklu systémy pro řízení spojitých výrobních procesů v celkové hodnotě téměř 65 miliard dolarů vyžaduje od zainteresovaných inženýrských pracovníků, techniků i manažerů co nejdůkladnější znalost problematiky jejich projektování a realizace. Kniha pomáhá tuto znalost získat. Detailně zkoumá postup tvorby řídicích systémů a věnuje pozornost všem aspektům rozhodujícím o úspěchu v této náročné disciplíně – jednotlivým prvkům budoucího úspěšného projektu, specifickým problémům, které lze očekávat, i nástrojům umožňujícím automatizační projekt úspěšně naplánovat a v praxi realizovat.

Druhé vydání knihy je oproti prvnímu významně rozšířeno zavedením konceptu integrovaných řídicích systémů ICS (Integrated Control Systems). V jeho rámci jsou definovány funkční pozice integrátora řídicích systémů (Control Systems Integrator – CSI) a dodavatele ovládacího rozhraní (Control Panel Fabricator – CPF) a je popsána potřebná souhra mezi nimi a projektanty elektrické a měřicí a řídicí (Instrumentation and Controls – I&C) části zařízení. V dalších přidaných kapitolách je čtenář obeznámen se specifickými nástroji pro řízení projektů a s efektivními technikami vedení i účasti na poradách projektového týmu. Součástí knihy je CD-ROM s aktuálním obsahem.

Autor knihy Michael D. Whitt je zkušený praktik v oboru průmyslových řídicích systémů. Dosud pracoval patnáct let na různých pozicích v oddělení I&C ve firmě Raytheon Engineers and Constructors, šest let v Mesa Associates, Inc., jako vedoucí oddělení I&C a pět let v organizaci MESA jako vedoucí programu integrovaných řídicích systémů.

[ISA, 24. května 2012.]                                  

(sk)