Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Jak ušetřit náklady a snížit spotřebu energie obráběcích strojů?

Živým tématem v oboru obráběcích strojů je jejich energetická účinnost. Éra „žroutů energie“ skončila. Od strojů a strojních celků je požadována vstřícnost k životnímu prostředí, tzv. Blue competence. Přesně to je téma pro společnost Murrelektronik, jejíž produkty a systémy pomáhají významně snížit spotřebu energie.

 
Při nákupu nového auta, chladničky nebo klimatizačního zařízení je důležité brát v úvahu jejich energetickou účinnost. Stačí jediný pohled na standardizovaný energetický štítek a je zcela jasné, v jakém poměru je získaný užitek ke spotřebované energii. Údaj A+++ znamená nejvyšší energetickou účinnost.
 
Normy věnované energetické účinnosti mají velký význam i u obráběcích strojů. Pro firmy zaměřené na hospodárnost je důležitým vodítkem norma ISO/DIS 14955-1, týkající se hodnocení environmentálních aspektů obráběcích strojů. Prověřením strojů a strojních celků způsoby uvedenými v normě je možné dosáhnout velkých úspor energie, a to nejen v době provozu stroje. Pozornost je třeba věnovat i obdobím, kdy stroj nebo strojní celek nevyrábí, ale nachází se v režimu pohotovosti, simulace chodu nebo seřizování apod. Často např. zůstávají trvale zapnuty napájecí zdroje či zdroje světla.
 
Společnost Murrelektronik je se svými produkty a systémy tím správným partnerem na cestě k lepší energetické účinnosti strojů a strojních celků. Nástroje, které nabízí, jsou snadno použitelné a dokážou okamžitě zvýšit energetickou účinnost a snížit spotřebu energie.
 
Společnost Murrelektronik používá dva přístupy:
  • součástkový, založený na začleňování komponent s velkou energetickou účinností či nahrazování zastaralých spotřebičů, pokud jde o existující stroje,
  • konceptuální, zaměřený na ty uzly strojů, které se momentálně nepodílejí na výrobním procesu a jsou dočasně uvedeny do klidového stavu.
Síťové napájecí zdroje od společnosti Murrelektronik pomáhají zvýšit energetickou účinnost. Ukázkovým příkladem jsou zdroje Emparro s pozoruhodnou jmenovitou účinností až 95 %, které výrazně snižují spotřebu energie. Mimoto produkují jen velmi málo tepla. Méně tepelně namáhané jsou i komponenty sousedící se zdroji Emparro, což prodlužuje jejich životnost.
 
Ještě účinnější pokročilou napájecí sestavu lze vytvořit použitím zdrojů Emparro ve spojení s modulem Murrelektronik MB Redundancy Balance (obr. 1). Tento inteligentní rozváděčový modul zatěžuje oba k němu připojené napájecí zdroje rovným dílem, což je z pohledu energetické účinnosti ten nejlepší provozní režim. To ale není všechno. Moduly MB Redundancy Balance používají tranzistory typu MOSFET, takže mají o 87 % menší vnitřní spotřebu než tradiční moduly s diodami.
 
Uspořit energii lze také vhodnou volbou svítidel. Společnost Murrelektronik nabízí signální sloupky Modlight pro indikaci provozních stavů zařízení. Sloupky jsou vybaveny světelnými diodami (LED) s mimořádnou svítivostí. Rozhodujícím faktorem je, vedle 100 000 h provozního života bez jakékoliv údržby, především velmi nízká spotřeba energie díky vynikajícímu poměru světelného výkonu k elektrickému příkonu.
 
Dalším příkladem z oboru světelné techniky jsou průmyslová svítidla Murrelektronik Modlight XTREME 440 (obr. 2). K osvětlení pracovních prostor na úrovni rovnocenné dennímu světlu jsou i zde použity světelné diody namísto zářivek „hltajících“ proud, které navíc často špatně odolávají vibracím. Svítidla Modlight XTREME 440 lze plynule stmívat, což přispívá k úspoře energie.
 
Jak mohou i malá zdokonalení velmi výrazně uspořit energii, je patrné z náhrady klasických relé polovodičovými optočleny od společnosti Murrelektronik. Díky malému nárazovému proudu optočlenů výrazně klesá požadovaný příkon. Menší (o více než 50 %) je i jejich přidržovací proud. U velkých strojů a strojních celků to představuje značné úspory.
 
Na podobném principu fungují ventilové konektory MSUD (obr. 3) v zapojení s reduktorem výkonu. Tyto prefabrikované konektory v tvarovém provedení A dodávají v okamžiku zapnutí 100 % výkonu. V režimu přidržování příkon klesá o 40 až 60 %. U strojů s mnoha řízenými ventily to významně přispívá ke zvýšení celkové energetické účinnosti.
 
Konceptuální přístup společnosti Murrelektronik umožňuje zcela vypnout ty uzly a komponenty strojů, které momentálně nejsou potřebné. Za tím účelem společnost Murrelektronik používá v rozvodech své inteligentní rozváděčové komponenty a systém MICO+ pro sledování elektrických proudů, umožňující jednoduše dosáhnout úspor energie. Obdobně fungují i sběrnicové moduly Murrelektronik Cube67.
 
Uvedený výčet představuje mnoho možných cest ke zvýšení energetické účinnosti výrobních strojů a strojních celků. Jasně také ukazuje, jak snadno lze dosáhnout zlepšení. Ať jsou konstruovány jakékoliv stroje, společnost Murrelektronik může pomoci najít to správné řešení. Zájemci o další informace mohou navštívit www.murrelektronik.cz.
 
(Murrelektronik CZ spol. s r. o.)
 
Obr. 1. Rozváděčový modul Murrelektronik MB Redundancy Balance pro rovnoměrné zatížení dvou připojených napájecích zdrojů
Obr. 2. Průmyslové svítidlo Murrelektronik Modlight XTREME 440 k osvětlení pracovních prostor
Obr. 3. Ventilový konektor MSUD se uplatní u strojů s mnoha řízenými ventily