Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Jak se bude vyvíjet celosvětový trh kolaborativních robotů v letech 2017 až 2021?

Průzkum trhu provedený společností Technavio ukazuje, že společnosti jako ABB, Fanuc, Kuka a Universal Robots jsou nejdůležitějšími dodavateli kolaborativních robotů v celosvětovém měřítku. Průzkum zohledňuje detailní segmentaci globálního trhu podle druhu užití (manipulace s materiálem, montážní operace, povrchové úpravy včetně lakování, kontrola kvality a svařování), podle koncových zákazníků (automobilový průmysl, elektronický a elektrotechnický průmysl, obrábění kovů, potravinářský průmysl) a podle geografické polohy (americký kontinent, asijsko-pacifický region a Evropa spolu s Blízkým východem a Afrikou).

Podle průzkumu celosvětového trhu kolaborativních robotů uskutečněného společností Technavio bude do roku 2021 kumulativní roční míra růstu činit více než 60 %. Jedním z primárních hnacích prvků tohoto růstu bude vzrůstající míra začlenění kolaborativních robotů do technologických procesů ve středních a malých podnicích. Takzvané koboty (kolaborativní roboty) umožní těmto firmám zachovat si konkurenceschopnost navzdory velkým nákladům na pracovní sílu a navíc udržet výrobní aktivitu v ekonomicky rozvinutých zemích. Tento proces tedy povede k zachování globální rovnováhy mezi výrobní aktivitou a zaměstnaností. Právě zmíněná výhoda vzbudila zájem malých a středních podniků o instalaci kolaborativních robotů ve svých provozech. Výrobci takových robotů vyšli uvedenému záměru vstříc – např. společnost Comau navrhla kolaborativní robot Racer 3, který je přímo určen pro malé a střední podniky, jež automatizují své provozy v oborech obrábění kovů i plastů, potravinářství, výroby elektroniky a obalového hospodářství. 

Geografické hledisko

Pokud jde o geografickou segmentaci trhu, největší tržní podíl v roce 2016 zaznamenaly země asijsko-pacifického regionu, přičemž tento trend bude pokračovat i v následujících několika letech. V těchto zemích se kolaborativní roboty uplatnily nejvíce v automobilovém průmyslu, ve výrobě elektrických zařízení a elektroniky, výrobě polovodičových součástek a v obrábění kovů. V tomto regionu byly lídry Čína, Japonsko a Jižní Korea. Iniciativy rozvojových zemí, jako jsou „Make in India 2020“, „Vietnam 2035 Vision“, „Malaysia Vision 2020“, mají za cíl podnítit domácí poptávku po průmyslových robotech (včetně kobotů). Výrazný vliv na vývoj globálního trhu kolaborativních robotů však bude v příštích letech mít malá síla japonské ekonomiky a nasycení čínského trhu.

Konkurenční prostředí a nejdůležitější firmy

Globální trh kolaborativních robotů je charakteristický přítomností několika dobře etablovaných mezinárodně působících výrobců. Jejich příjmy jsou tvořeny jak přímými, tak nepřímými prodeji. Nepřímé prodeje jsou uskutečňovány prostřednictvím lokálních zástupců, certifikovaných distributorů, dodavatelů, obchodníků a inženýrských firem. Konkurenční boj tito výrobci mezi sebou svádějí jak na poli technických parametrů a vlastností svých robotů, tak v oblasti ceny, schopnosti nabídnout řešení „na míru“ vyhovující konkrétním požadavkům zákazníka a úrovně nabízených doprovodných služeb. Velké investice do výzkumu a vývoje u těchto výrobců vedly k rychlému tempu technického pokroku. I v následujících letech je očekávána konstantní snaha jednotlivých firem získat konkurenční výhodu díky technickým novinkám.

Vedoucími prodejci na trhu jsou (v abecedním pořadí) společnosti ABB, Fanuc, Kuka a Universal Robots. Dalšími společnostmi, které působí na trhu kolaborativních robotů, (také setříděno podle abecedy) jsou firmy Alfa Robot, Arburg, DLR, Engel, Epson, Hans Hundegger, Harmo, Honda, iRobot, Kawada Industries, Kawasaki Robotics, Nachi-Fujikoshi, Omron Adept Technologies, Rethink Robotics, Sepro Group, Staubli, TecnoMatic Robots, Wittman, Yamaha Robotics a Yaskawa Motoman. 

Segmentace podle oblasti použití

Podle metodologie průzkumu společnosti Technavio byl trh kolaborativních robotů rozdělen do těchto oblastí použití:

–   manipulace s materiálem,

–   montážní operace,

–   povrchové úpravy včetně lakování,

–   kontrola kvality,

–   svařování.

V průběhu roku 2016 dominoval z pohledu tržního podílu kolaborativních robotů obor manipulace s materiálem. Hlavním důvodem je to, že stroje pro manipulaci s materiálem jsou celosvětově využívány v téměř všech oborech průmyslu a distribuce, kde zastávají operace náročné na pracovní zdroje. Manipulace s materiálem zahrnuje široké spektrum operací, jako jsou distribuce surovin, nakládka a vykládka z dopravníků, balení a paletizace.

Segmentace podle koncových zákazníků

Použitá metodologie průzkumu trhu rozděluje koncové zákazníky do těchto skupin:

–   automobilový průmysl,

–   elektronická a elektrotechnická výroba a výroba polovodičových součástek,

–   zpracování pryže a plastů,

–   potravinářství.

Podle předpovědí společnosti Technavio bude v následujících letech dominovat trhu kolaborativních robotů automobilový průmysl. Kolaborativní roboty jsou oblíbené u zákazníků z tohoto tržního segmentu pro jejich nízké náklady, snadnou montáž (mimo jiné i díky malé hmotnosti těchto robotů) a nenáročné přizpůsobení konkrétním provozním podmínkám. Navíc zmíněné roboty podporují pracovníky, kteří vykonávají manuální operace, a tak za ně přebírají část zátěže – např. Volkswagen využívá kolaborativní roboty, které vypomáhají zaměstnancům ve vykonání náročných úkonů, jako je nanášení toxických lepidel, zvedání těžkých předmětů či vykonávání opakujících se pohybů, kde hrozí přetížení lidského těla.

Závěr

Na stránkách společnosti Technavio (technavio.com) si mohou zájemci stáhnout plnou zpoplatněnou verzi studie, z níž získají detailní informace o rozhodujících faktorech ovlivňujících globální trh kolaborativních robotů a o budoucích trendech a výzvách, kterým bude tento trh v příštích letech čelit, jaké příležitosti či naopak hrozby lze v budoucnu v tomto směru očekávat v jednotlivých regio­nech (americký kontinent, země asijsko-pacifického regionu i Evropy a Blízkého východu či Afriky).

Jiří Hloska