Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Jak různé země investují do výzkumu robotiky

Programy financování výzkumu a vývoje robotiky jsou pro rozvoj ekonomiky životně důležité. Výzkum financují vlády v Asii, Evropě i v Americe. Jaké jsou cíle oficiálně řízených vládních programů financování výzkumu a jak se můžeme z těchto zjištění poučit? Toto bylo prozkoumáno Mezinárodní federací robotiky IFR a publikováno v novém dokumentu Světové programy výzkumu a vývoje robotiky. 

„Každá země má své vlastní charakteristiky programů robotizace na základě svého specifického zázemí a historie,“ konstatoval prof. Dr. Jong-Oh Park, místopředseda výzkumného výboru IFR a člen výkonné rady. „Proto vidíme, že robotické programy vytvořené nejvyspělejšími zeměmi robotiky mají velmi odlišné strategické zaměření.“

 

Čínská lidová republika

Strategický plán Made in China 2025 je plánem modernizace výrobních kapacit čínského průmyslu. Mezi nejdůležitějšími průmyslovými odvětvími, na něž se čínská komunistická vláda zvláště zaměřuje, je i vývoj a užití pokročilých robotů.

Plán rozvoje robotického průmyslu stanovil tyto cíle:

  • rozvoj tří až pěti globálně konkurenceschopných výrobců robotů,
  • vytvoření osmi až deseti průmyslových klastrů zabývajících se robotikou,
  • dosažení 45% podílu špičkových robotů domácí výroby na domácím trhu,
  • zvýšení hustoty robotů na 100 robotů na 10 000 pracovníků.

Statistická ročenka Světová robotika podle IFR ukazuje, že Čína dosáhla v roce 2018 ve výrobě hustoty 140 robotických jednotek na 10 000 pracovníků. V roce 2019 čínská vláda investovala do vývoje inteligentních robotů 577 milionů amerických dolarů.

 

Japonsko

Nová strategie výzkumu robotů v Japonsku je podle japonské vlády pro růst místní ekonomiky klíčová. Rozpočet související s výzkumem robotů na rok 2019 byl zvýšen na 351 milionů dolarů, přičemž cílem bylo učinit z Japonska místo pro nejšpičkovější inovace robotů na světě. Akční plán zahrnuje uplatnění robotů ve výrobě i v důležitých odvětvích služeb, jako jsou zdravotnictví, zemědělství a infrastruktura. Podle statistické ročenky Světová robotika od IFR je Japonsko světovým výrobcem průmyslových robotů číslo jedna a v roce 2018 dodalo 52 % celosvětové nabídky.

 

Jižní Korea

Korejská úmluva o vývoji inteligentních robotů a podpoře dodávek v Koreji klade důraz na rozvoj robotického průmyslu v Koreji jako hlavního odvětví ve čtvrté průmyslové revoluci. Třetí základní plán pro inteligentní roboty, zveřejněný v roce 2019, podporuje systematický výběr a koncentraci slibného veřejného a soukromého sektoru. Korejci se při vývoji robotiky soustředí na tyto oblasti: výrobní podniky, vybrané oblasti robotických služeb (včetně zdravotnictví a logistiky), rozhodující komponenty nové generace a software nejdůležitějších robotů. Rozpočet související s vývojem robotů na rok 2020 je 126 milionů dolarů. Statistická ročenka Světová robotika zaznamenala v Korejské republice v roce 2018 nový rekord: zhruba 300 000 průmyslových robotů v provozu. Meziročně jde o nárůst o 10 %, během pěti let se počet průmyslových robotů v provozu zdvojnásobil. Po Japonsku a Číně byla tato země v roce 2018 v počtu robotů třetí.

 

Evropská unie

Projekty výzkumu a vývoje robotiky financované programem Horizont 2020, 8. rámcovým programem Evropské unie, představují širokou škálu témat výzkumu a inovací, od průmyslové výroby, využití robotů v obchodě a ve zdravotnictví až po roboty v dopravě a zemědělství. Prostřednictvím tohoto programu poskytuje Evropská unie odhadem 780 milionů dolarů na výzkum a inovace robotiky za celé sedmileté období. Hlavní témata pracovního programu 2018 až 2020 se týkají využití robotiky v digitalizovaném průmyslu a v perspektivních nových oblastech, výzkumu využití umělé inteligence, kognitivní mechatroniky, sociálně-kooperativních interakcí člověk–robot a návrhových a konfiguračních nástrojů pro robotická pracoviště s celkovým rozpočtem 173 milionů dolarů.

 

Německo

Co se týče strategie technického rozvoje, Německo podporuje digitalizaci v průmyslu a administrativě. Program PAiCE s rozpočtem ve výši 55 milionů dolarů (50 milionů eur) v průběhu pěti let zdůrazňuje rozvoj platforem pro digitální průmysl a spolupráci mezi společnostmi, které tyto platformy využívají. Projekty v oblasti robotiky se zaměřují zejména na vytváření platforem pro servisní robotiku v různých relevantních oblastech využití, včetně oblasti služeb, logistiky a výroby. Německo je pátým největším trhem s roboty na světě a jedničkou v Evropě; následují Itálie a Francie. V roce 2018 počet prodaných robotů vzrostl o 26 % na rekordních téměř 27 000 jednotek.

 

USA

V USA základní výzkum i vývoj robotů podporuje federální vláda prostřednictvím Národní robotické iniciativy (NRI). Hlavní cíle se zaměřují na základní výzkum, techniku a integrované systémy potřebné k naplnění vize všudypřítomných spolupracujících robotů pomáhajících lidem v každém aspektu života. Kromě toho je v NRI 2.0 podporována spolupráce mezi akademickou obcí, průmyslem a neziskovými organizacemi. Rozpočet NRI na rok 2019 byl 35 milionů dolarů. Další financování robotiky pro použití v obraně a vesmíru je zajištěno prostřednictvím ministerstva obrany (DoD) a programu průzkumu Marsu. Podle statistické ročenky Světová robotika vzrostla instalace robotů ve Spojených státech již osmým rokem v řadě. V počtu nově instalovaných robotů za rok země zaujala třetí místo.

[World Robotics R&D Programs. Information paper IFR, květen 2020.]

Radim Adam