Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Jak nejsnáze dostat jablko do láhve?

Jak nejsnáze dostat jablko do láhve? S modulem MAS68 od firmy Murrelektronik, který maximálně usnadňuje realizaci distribuovaných elektrických rozvodů např. u plnicích strojů.

 
Distribuované rozvody signálů I/O s moduly MASI68 jsou mimořádně jednoduché. Lze je rychle nainstalovat, jsou velmi variabilní, technicky na výši, efektivně použitelné a zároveň velmi odolné. Díky těmto vlastnostem představují mimořádně zajímavé řešení elektrického rozvodu široce použitelné v mnoha nejrůznějších oblastech.
 
Rozvody s moduly MASI68 je možné přes komunikační brány snadno začlenit do nadřazených sběrnicových systémů. Znamená to, že jednou vyprojektovaný rozvod lze bez dalších úprav použít na mnoha dalších zařízeních a strojích téhož konstrukčního pojetí. Stačí jen vyměnit bránu tvořící rozhraní. Jde o realizaci principu „výměna řídicí jednotky bez výměny řídicího rozvodu“ v praxi – neboť konkrétní rozvod signálů I/O na stroji nezávisí na nadřazené sběrnici.
 
A čím vším mohou být moduly MASI68 přínosné?
 

MASI68 znamená variabilní použití

Moduly MASI68 jsou k dispozici v mnoha různých provedeních – se čtyřmi nebo osmi porty, jako moduly vstupní, výstupní nebo smíšené. Rozvod lze koncipovat jako modulární – přesně podle potřeb dané úlohy, a to i při složitých topologiích (obr. 1). Variabilita je značná. Mnohé z modulů MASI68 nabízejí možnost rozšíření, což umožňuje do původního rozvodu snadno přidat nové komponenty.
 

MASI68 znamená rychlou montáž

Moduly MASI68 se instalují v bezprostřední blízkosti snímačů a akčních členů, takže lze použít krátké propojovací kabely, opatřené konektory M12. Společnost Murrelektronik zde dodržuje svou zásadu „plugged, what else“ – tedy „zástrčně, jak jinak“, a tudíž nabízí také mimořádně široký výběr velmi kvalitních kruhových konektorů M12 se zalitými přívodními kabely.
 

MASI68 znamená efektivní techniku přenosu

Data i napájení jsou v systému modulů MASI68 vedeny nestíněnými čtyřžilovými kabely. Kabely se rozbočují použitím přepínačů, což výrazně snižuje náklady, zejména v případě rozsáhlých rozvodů s velkým počtem účastníků rozprostřených po větší ploše. Jde o techniku robustní a snadno osvojitelnou.
 

MASI68 znamená odolné provedení

Moduly MASI68 mají stupeň krytí IP68 a jsou zcela zalité. Protože jsou dokonale těsné, lze je použít i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách. Nadstandardní úroveň dílenského zpracování modulům zajišťuje dlouhodobě spolehlivou bezchybnou činnost.
 

MASI68 znamená široké uplatnění

Moduly Murrelektronik MASI68 představují jednoduchý systém rozvodu signálů I/O mimořádně vhodný pro:
  • výrobní stroje a strojní zařízení,
  • balicí stroje,
  • skladovou techniku a dopravníky,
  • montážní a manipulační techniku,
  • automobilový průmysl.
 
Další informace lze nalézt na adrese www.murrelektronik.cz.
 

Obr. 1. Rozvody signálů I/O moduly MASI68 lze variabilně koncipovat jako modulární, přesně podle potřeb dané úlohy při použití nejrůznějších topologií