Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Jaderná elektrárna Dukovany zahájila zkoušku nových řídicích systémů po odstávce druhého bloku

Jaderná elektrárna Dukovany zahájila 13. června 2012 komplexní zkoušku obnovených řídicích systémů pro primární i sekundární část reaktoru a pro turbosoustrojí, které byly dodány v průběhu odstávky druhého bloku. Díky těmto úpravám mohla JE Dukovany zvýšit instalovaný výkon na 2 GW.

Starý řídicí systém za výkonnější moderní řídicí systém ZAT Plant Suite s procesními stanicemi ZAT 2000 MP vyměnila společnost ZAT; generálním dodavatelem projektu je Škoda JS, a. s.

Na obnovu systému kontroly a řízení bylo při odstávce druhého bloku 78 dnů. Za tuto dobu byl demontován stávající a nainstalován nový řídicí systém včetně připojení na technologii, oživení a zkoušky řídicího systému s technologií. Poté byl postupně najížděn výkon bloku na provozní parametry.

Díky zavedení nového řídicího systému ZAT Plant Suite se zkvalitnila regulace a ovládání turbosoustrojí. Nově jsou implementovány funkce testů pohyblivosti rychlozávěrných a regulačních ventilů a klapek, primární regulace a ostrovního provozu, elektrohydraulických převodníků, přeotáček a kvalifikovaných ochranných funkcí. Všechny tyto inovace řídicího systému přispěly k navýšení výkonu na 500 MW druhého bloku a k plynulému provozu každého ze čtyř bloků.

V rámci modernizace druhého bloku bylo demontováno a opět nainstalováno 172 operátorských panelů, bylo zapojeno a prověřeno 87 768 vstupně-výstupních svorek, v rámci diagnostického informačního systému je nyní zpracováváno, prezentováno a na serverech ukládáno 18 948 proměnných. Cílově bude v diagnostickém informačním systému na každém bloku k dispozici 40 000 proměnných.            

(ed)