Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

IWCIT – mezinárodní doktorandský workshop na téma řídicí a informační techniky

číslo 4/2005

IWCIT – mezinárodní doktorandský workshop na téma řídicí a informační techniky

Mezinárodní setkání IWCIT (International PhD. Students’ Workshop – Control & Information Technology) jsou určena pro studenty doktorských studijních programů v oboru technické kybernetiky. Věnují se problematice jak řídicí, tak i informační techniky, která má v řídicí technice stále větší význam a stává se její neoddělitelnou součástí.

Setkání IWCIT se konají od roku 1999 vždy v lichém roce střídavě na Slezské polytechnice v Gliwicích a na VŠB-Technické univerzitě v Ostravě. Jejich cílem je umožnit prezentaci a vzájemné porovnání vědeckovýzkumných prací doktorandů v oborou technické kybernetiky z technických univerzit ze zemí středoevropského regionu a současně podpořit kontakty mezi doktorandy z univerzit spolupracujících nejen na řešení různých vědeckovýzkumných projektů v ČR, např. na projektech GAČR, ČAV nebo na projektech pro průmysl, ale také na dvoustranných mezinárodních projektech v rámci programu Kontakt anebo na projektech EU. Setkání jsou vždy dotována pořádající univerzitou tak, aby účastnické náklady nijak nelimitovaly účast studentů. Jednací řečí setkání je angličtina.

Na prvním setkání – IWCIT’99 – bylo prezentováno 45 příspěvků při účasti 60 studentů z devíti univerzit ze čtyř států (Rakousko, Česká republika, Polsko, Slovensko). Setkání IWCIT’01 se s 50 příspěvky zúčastnilo 77 studentů ze třinácti univerzit z pěti států (Rakousko bylo vystřídáno Německem a přibylo Maďarsko) a IWCIT’03 se zúčastnilo 64 studentů z celkem šesti univerzit z ČR, Maďarska a Polska s 52 příspěvky.

Setkání IWCIT’05, v pořadí již čtvrté, se koná na VŠB-Technické univerzitě v Ostravě ve dnech 15. a 16. září 2005. Jeho témata jsou:

  • control systems,
  • information technology for control,
  • embedded systems,
  • communications and industrial nets,
  • signal processing.

Abstrakty příspěvků na workshop je třeba dodat na jeho sekretariát do 25. května 2005. Další informace lze nalézt na http://iwcit.vsb.cz

prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.,
předseda programového výboru IWCIT’05