Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

ISA žádá o připomínky k návrhu standardu S99

číslo 12/2005

ISA žádá o připomínky k návrhu standardu S99

Instrumentation, Systems, and Automation Society (ISA), zájmová organizace odborníků v oboru automatického řízení, je dobře známa svými aktivitami v oblasti standardů pro automatizaci. Její výbor SP99 v současné době připravuje normu o kybernetické bezpečnosti výrobních a řídicích systémů v průmyslu. S cílem dosáhnout v této oblasti co nejefektivněji a nejrychleji potřebného konsensu ISA nedávno na omezenou dobu, do konce roku 2005, technické veřejnosti zdarma zpřístupnila hlavní dokumenty dosud vytvořené výborem SP99, přičemž žádá o připomínky.

Účelem tohoto pro ISA netradičního počinu je dosáhnout větší povědomosti o problematice kybernetické bezpečnosti v průmyslu, získat podklady pro následující, již připravovanou generaci standardů a zejména významně rozšířit síť odborníků v oboru automatizace a IT i podnikových manažerů, kteří svými znalostmi a vlivem přispějí ke stanovování příslušných osvědčených metod a jejich dalšímu zdokonalování a zavádění do praxe.

Na adrese http://www.isa.org/securitystandards tak lze po jednoduchém přihlášení získat dva již vydané návody odsouhlasené ANSI (ANSI/ISA-TR99.00.01-2004 Security Technologies for Manufacturing and Control Systems a ANSI/ISA-TR99.00.02-2004 Integrating Electronic Security into the Manufacturing and Control Systems Environment) či návrhy dvou dílů standardu (DRAFT ISA-d99.00.01-Manufacturing and Control Systems Security Part 1: Concepts, Models and Terminolog a DRAFT ISA-d99.00.02-Manufacturing and Control Systems Security Part 2: Establishing a Manufacturing and Control Systems Security Program). Jakékoliv poznámky, návrhy, otázky i nabídky pomoci týkající se předložených dokumentů i všeobecně dané problematiky od kohokoliv ISA vítá na adrese elektronické pošty ISASP99@isa.org

Poradenská společnost ARC Advisory Group (ARC) uživatelům automatizační techniky doporučuje nabídnutou možnost vy­užít.
[ARC, ISA, 14. října 2005.]

(sm)