Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

ISA ustavila výbor SP 100 pro standardizaci bezdrátové komunikace

číslo 3/2005

ISA ustavila výbor SP 100 pro standardizaci bezdrátové komunikace

Odborná společnost ISA ustavila, jako další v řadě svých výborů pro standardizaci, výbor ISA-SP100. Nový výbor se bude zabývat problematikou bezdrátového přenosu v řídicích systémech v prostředí průmyslových provozů, včetně otázek životního cyklu bezdrátových zařízení a systémů a použití bezdrátové techniky v praxi. Cílem je zpřístupnit konečným uživatelům metody bezdrátové komunikace šířící se v průmyslu a umožnit jim s použitím této techniky v praxi realizovat spolehlivá a efektivní automatizační řešení.

Členové výboru SP100 v současné době pracují, společně se sdružením pro bezdrátové sítě v průmyslu WINA, na uživatelské příručce. Očekávají, že jejich práce v konečném výsledku „zajistí integritu a důvěryhodnost bezdrátových metod a poskytne kritéria pro jejich zavádění v automatizačních systémech.„ Plánováno je také vydání technických zpráv např. o fyzikální podstatě rádiového přenosu i o aspektech důležitých pro praxi, jako je vztah mezi frekvencí a dosahem.

Původce, ISA, od budoucího standardu S100 očekává, že pomůže zjistit a odstranit všechna zranitelná místa bezdrátových systémů a tím významně přispěje k jejich úspěšnému rozvoji a bezporuchovému provozu. Výsledkem by měly být větší celková výkonnost bezdrátových systémů a splnění veškerých požadavků konečných uživatelů na zabezpečení a spolehlivost přenosu signálů i nákladovou efektivnost automatizačních řešení. Mezi aspekty, kterých se nový standard bude týkat, jsou dále např. vibrace, teplota, vlhkost, elektromagnetická kompatibilita, interoperabilita zařízení v rámci jedné sítě i interoperabilita a použití v průmyslu bezdrátových sítí samotných snímačů, koexistence se současnými systémy, umístění zařízení apod. Co se týče využití, budou předmětem zájmu snímače umístěné v provozech, jež jsou určeny pro sledování, řízení, vysílání výstrah a iniciaci nouzového vypnutí, dále použití bezdrátových metod v systémech pro komplexní řízení výroby (field-to-business) v reálném čase a také metody použitelné napříč odvětvími jako např. ve zpracovatelském průmyslu při zpracování tekutin i tuhých látek či v prostředí nespojitých výrob.
[InTech News, 17. února 2005.]

(sm)