Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

ISA S88 Part 4: Batch Production Information Management

číslo 7/2006

ISA S88 Part 4: Batch Production Information Management

Doposud třídílná norma známá zejména jako ISA S88 Batch Control je nyní rozšířena o čtvrtou část s úplným názvem ANSI/ISA-88.00.04-2006, Batch Control Part 4: Batch Production Information Management. Nový standard podrobně definuje výrobní záznamy pořizované v prostředí vsádkových výrob a ustavuje tak referenční model potřebný pro vývoj softwaru pro ukládání a výměny dat tohoto typu. Programy realizované podle nového standardu umožní vyhledávat, analyzovat a zpracovávat do zpráv vybrané záznamy o výrobě. Standard převedený do XML bude cenným nástrojem k dlouhodobému uchovávání výrobních informací způsobem, který umožní v nich snadno vyhledávat. Podle analytiků ze společnosti ARC jde o naplnění již delší dobu pociťované potřeby obecného, na konkrétním dodavateli řídicí techniky nezávislého standardu v oblasti výrobních záznamů, který bude užitečný nejen při vsádkové výrobě, ale i v ostatních výrobních procesech. Očekává se, že nový standard budou brzy používat všichni větší dodavatelé hardwaru i softwaru pro řídicí systémy pro vsádkovou výrobu.
[ARC News, 21. dubna 2006.]

(sm)