Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

iRSM 2000 – průmyslový automat pro třetí tisíciletí

Automa 2/2000

Jan Kandl, Martia a. s.

iRSM 2000 – průmyslový automat pro třetí tisíciletí

iRSM 2000 je nejnovějším výrobkem v řadě automatů iRSM, které vyrábí a dodává firma MARTIA a. s. z Ústí nad Labem. Automat najde uplatnění v malých, středních i velkých a plošně rozlehlých aplikacích při řízení průmyslových procesů a spotřeby energií.

Výrobce řídicího automatu iRSM 2000, firma MARTIA a. s., se zabývá vývojem, výrobou, instalacemi i následným servisem pro zákazníky z teplárenství, vodního hospodářství, elektrické energie, chemického a potravinářského průmyslu, zdravotnictví i kompletního řízení budov.

IRSM 2000 má veškeré standardní vybavení, jaké má téměř každý programovatelný automat: volné programování, velmi rozsáhlou knihovnu softwarových modulů, samostatné RTC pro naprogramování časových programů i na několik let dopředu, obslužný panel umožňující obsluze srozumitelně a v českém prostředí zasahovat do chodu automatu a kontrolovat jej, rozsáhlou databázi pro archivaci dat i za celý rok, všechny vstupy a výstupy galvanicky oddělené od šestnáctibitového mikroprocesorového jádra a ve zkušebně potvrzenou vysokou odolnost proti elektromagnetickému rušení. Navíc má něco, čím se naprosto liší od všech programovatelných automatů své kategorie: má pět sériově komunikujících volně programovatelných kanálů. Co to znamená?

V současné době je trh doslova zaplaven různými typy PLC od nejrůznějších výrobců, použitelnými pro nejednodušší regulace kompaktních výměníkových stanic i regulace energetických zdrojů, elektrických odběrů atd. Tyto automaty většinou komunikují každý ve svém protokolu, navíc i v různých komunikačních prostředích. U iRSM 2000 je každý kanál možné osadit modulem, který určuje typ rozhraní: RS-232, RS-422, RS-485, 0 až 20 mA, modul FFSK, který umožní tím nejjednodušším způsobem připojit radiomodem (např. firmy Motorola) a další typy rozhraní, které lze vyrobit na přání zákazníka. Tato rozhraní poskytnou zákazníkovi možnost připojit další zařízení, např. moduly ADAM firmy Advantech, moduly od ZPA EKOREG nebo různé měřiče spotřeby (např. tepla), ale i propojit PLC s cizím automatem a sdílet s ním vybrané hodnoty. Jako softwarová nadstavba může být použit TIRS 32, TIRS Web, PROMOTIC, Control Panel, InTouch – krátce většina vizualizačních programů, které dovolují instalovat softwarový komunikační driver. IRSM 2000 má navíc modul NOD s obvodem Echelon, který umožňuje komunikaci prostřednictvím LONWORKS po elektrické síti (powerline). NOD je samostatný modul, kterým může být osazen některý ze sériových kanálů. Sériovým rozhraním samozřejmě může být připojen i další iRSM 2000.

Programování
iRSM 2000 lze stejně jako předešlé typy velmi jednoduše a zcela volně programovat, což dává možnost beze zbytku splnit potřeby dané regulace. Programy lze připravovat v režimu off-line nebo on-line přímo v automatu. Program lze testovat s odpojenými výstupy. Do programu lze zasahovat i za chodu a měnit parametry. Parametrovací program umožňuje kontrolovat všechny vstupy a výstupy současně na jedné obrazovce. Program je zálohován na FlashRAM a provozní data na EEPROM.

Obsluhující personál může s iRMS komunikovat prostřednictvím nadstavbového počítače, terminálu umístěného u automatu nebo prostřednictvím přenosného terminálu. Pro decentralizované řízení výroby, spotřeby energií nebo řízení komplexu budov je iRSM 2000 vybaven komunikačním kanálem, který umožňuje komunikovat i na několikakilometrové vzdálenosti. Prostorově rozlehlé řízené systémy lze budovat postupně a každý další automat je po připojení na komunikační linku schopen spolupracovat s nadstavbovým systémem, kterým může být energetický dispečink závodu, dispečink CZT nebo dispečink vedoucího výroby. Pro řízení odběru elektrické energie má iRSM 2000 podporu v nadstavbě na PC v programu MELMAX.

Každý automat pracuje vždy autonomně a lze jej kdykoliv připojit na centrální dispečink.

Na veletrhu Pragotherm v roce 1996 byl předchůdce nynějšího automatu oceněn zlatým Grand Prix. Současný iRSM je důstojným pokračovatelem předešlých typů. Firma MARTIA je držitelem certifikátu řízení kvality ISO 9001, což zaručuje vysokou kvalitu a spolehlivost výroby. iRSM 2000 má velmi vysokou odolnost proti elektromagnetickému rušení, a proto i vysokou stabilitu chodu i v těžkém průmyslovém prostředí. iRSM 2000 je automat, který může pracovat jako samostatné PLC i jako jednotka v síti distribuované inteligence.

Technické parametry spolu s cenou činí z nového programovatelného automatu oprávněného nositele názvu iRSM 2000 – automat pro třetí tisíciletí.