Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

IRB 6700 – nová generace velkých průmyslových robotů

Řada robotů IRB 6700 je výsledkem čtyřicetiletého vývoje velkých robotů ve společnosti ABB. Tato řada je nyní rozšířena o další dvě varianty s nosností 155 až 200 kg a dosahem 2,85 až 2,60 m. Tyto roboty jsou robustní, a přesto přesné: odolné proti kolizi díky vhodnému momentu setrvačnosti. Jsou vybaveny velmi přesnými motory nové generace. Jejich konstrukce odpovídá koncepci Lean ID, proto je jejich design kompaktní, jejich výbava je za příznivou cenu, snadno se programují a méně opotřebovávají. Vyznačují se také jednodušší údržbou a delšími intervaly údržby. Údržbu usnadňují dobře přístupné součásti a optimalizované servisní postupy. Klíčová vylepšení v kombinaci s vyšší účinností využití energie přispívají ke snížení celkových provozních nákladů až o 20 %.

 

Nové modely řady IRB 6700 

Společnost ABB již více než 40 let vylepšuje svou řadu velkých průmyslových robotů tak, aby stále odpovídaly potřebám moderní výroby. Díky bohatým zkušenostem dobře rozumí potřebám svých zákazníků a má technické kapacity na výrobu odolných strojů při efektivně vynaložených nákladech. V listopadu 2013 představila první čtyři členy skupiny sedmé generace velkých robotů – IRB 6700. Dnes ABB znovu zvedá laťku uvedením dvou dalších variant, IRB 6700-155/2.85 a IRB 6700-200/2.60.
 
Podařilo se nejen zvýšit přesnost, užitečné zatížení a rychlost, ale rovněž byla snížena spotřeba energie o 15 % a zjednodušena údržba. Když se pracovníci ABB rozhodovali, které zlepšovací návrhy zapracovat, zkoumali podrobné zprávy z praxe, které se týkaly fungování předchůdce IRB 6700, a v rámci celoroční studie úzce spolupracovali se zákazníky.
 
„V minulosti jsme se při konstruování našich robotů vždy soustředili na výkonnost. Tentokrát jsme zvýšili důraz na spolehlivost a snížení celkových provozních nákladů,“ říká Ivo Semerád, obchodní manažer divize ABB Robotika pro ČR. „Řada IRB 6700 se soustředí na parametry MTBF (střední doba mezi poruchami), MTTR (střední doba opravy) a základní prvky požadované pro dosažení těchto cílů.“
 

Postavené na koncepci Lean ID

Každý robot ze skupiny 6700 byl navržen tak, aby vyhovoval nové koncepci Lean ID (Integrated Dressing), která přispívá k rovnováze mezi náklady a odolností. Základem koncepce je vestavění nejvíce namáhaných součástí vystrojení dovnitř robotu. Robot IRB 6700, postavený na základě Lean ID, je kompaktní a lze jej jednodušeji programovat. Snadněji se předvídají pohyby kabelů, což vede ke spolehlivějšímu provozu a vzhledem k menšímu opotřebení také k delším servisním intervalům.
 
„Naši zákazníci v automobilovém průmyslu nám sdělili, že není výjimkou, když každoročně vyměňují výbavu pro bodové svařování u 60 % svých robotů,“ dodává Semerád. „Díky rodině IRB 6700 můžeme dodávat výbavu s plnou zárukou – stejně jako zbývající části robotu – což je obrovský pokrok v délce provozu.“
 

Robustní a spolehlivé

Roboty řady IRB 6700 používají novou generaci přesných, účinných a spolehlivých motorů a kompaktních převodovek. Již od prvotních fází výroby je dbáno na kvalitu. Celá konstrukce robotu byla zpevněna, aby bylo dosaženo větší tuhosti, což vede k větší přesnosti, kratším pracovním cyklům a lepší ochraně.
 
Roboty jsou vyrobeny pro práci v nejnáročnějších podmínkách a jsou dodávány se špičkovým ochranným systémem ABB Foundry Plus 2.
 
Společnost ABB chtěla zjistit, zda se projektovaná odolnost skutečně prokáže v praxi. Proto bylo ověřováno a testováno více prototypů robotů řady IRB 6700 než kdy dříve.
 
Při vývoji nového robotu byla snazší údržba identifikována jako kritický parametr pro zlepšování celkových provozních nákladů. Servisní postupy stanovené pro tento stroj byly zkráceny a intervaly mezi nimi se prodloužily. Byl usnadněn přístup k motorům, technická dokumentace týkající se údržby je srozumitelnější a snadněji pochopitelná, protože obsahuje lepší grafické prvky a 3D simulace, nazývané Simstrukce.
 
Charakteristiky a výhody průmyslových robotů řady IRB 6700 lze shrnout takto:
  • prodloužené intervaly údržby a kratší doby údržby,
  • delší doba provozu – střední doba bezporuchového provozu 400 000 h,
  • koncepce Lean ID pro prodloužení životnosti výstroje při přiměřených nákladech,
  • robustnější provedení s tuhou konstrukcí, elektromotory nové generace a kompaktní převodovky,
  • vyšší rychlost a kratší pracovní cykly – v průměru o 5 % rychlejší,
  • zvýšená přesnost a větší nosnost,
  • konstrukce pro práci v nejnáročnějších prostředích – dodávány s balíčkem Foundry Plus 2,
  • o 15 % nižší spotřeba energie.
 
ABB s. r. o. Robotika
Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 322 206
 
Obr. 1. Nové modely průmyslových robotů řady IRB 6700 jsou postaveny ve shodě s koncepcí Lean ID
Obr. 2. Značný dosah a kompaktní provedení jsou znaky průmyslových robotů řady IRB 6700