Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

IQRF Summit 2019 – klíč k rychlým řešením se nalézá v spolupráci

Na konferenci IQRF Summit 2019, která se konala v dubnu v Praze, předvedli členové IQRF Alliance, že díky vzájemné spolupráci a vývoji interoperabilních systémů jsou schopni nabídnout řešení dané úlohy během několika týdnů a toto řešení dále rozšiřovat podle nových požadavků zákazníka. Projekty byly různorodé, od hlídání kvality vody a ovzduší v jihoafrických drůbežárnách přes sledování průchodu osob a průjezdu automobilů až po hlídání teploty v lednicích a mrazácích ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Častou překážkou rychlé implementace vhodného řešení v projektech internetu věcí je velká variabilita různě komunikujících koncových zařízení nebo nutnost přizpůsobovat IoT brány a aplikace danému požadavku. Následkem je dlouhá doba vývoje a s tím spojené velké náklady. Vzniká řešení zaměřené na konkrétní projekt, které má problémy s rozšiřitelností nebo přizpůsobením se novým požadavkům.

V průběhu posledních několika let proto probíhá v rámci IQRF Alliance proces standardizace „IQRF Interoperability“, který má zaručit, aby koncová zařízení komunikovala předvídatelným a jednotným způsobem. Díky tomu dokážou brány IQRF dané zprávy pomocí aplikace IQRF Gateway Daemon přeložit např. do formátu JSON, který je snadno použitelný v cloudových a mobilních aplikacích. Na výběr jsou u bran různé komunikační protokoly vyšších vrstev. Celý systém je pak otevřený pro propojení se zařízeními komunikujícími prostřednictvím jiných standardů. Na summitu byla předvedena vzájemná kompatibilita sítě IQRF a LoRaWAN, kde se pro lokální autonomii a pravidelnou komunikaci se zařízeními využívá síť IQRF a pro dálkový přístup síť LoRaWAN. Vzhledem k jednotné komunikaci lze řešení rozšiřovat o nová zařízení i nové funkce, aniž by to vyžadovalo zásadní přepracování původního konceptu.

Snadné implementaci pomohly také nové funkce přímo v IQRF. Nově je tak možné v síti IQRF využívat zařízení na baterie i zařízení napájená ze sítě, síť lze vystavět automaticky pomocí funkce Autonetwork V2, přidávat zařízení načtením QR kódu obsahujícího identifikační kód zařízení s využitím funkce IQRF Smart Con­nect a na koncových zařízeních vůbec neřešit pracovní komunikační kanál, protože síť se nastaví na optimální kanál hlavního zařízení – koordinátoru.

Na samotnou síť IQRF navazují partnerské služby, např. možnost dálkové správy bran IQRF a zařízení s využitím PIXLA.online, Open Edge Gateway – služby na bráně IQRF přizpůsobující chování požadavkům vyšších vrstev, mobilní aplikace IQRF Net­work Manager, umožňující správu zařízení v síti IQRF včetně jejich ovládání a čtení hodnot, a mnohé další. Díky průběžné spolupráci členů IQRF Alliance vznikají dílčí části na sebe navazující a doplňující se a sestavení kompletního řešení je pak obdobou skládačky.

„Technologie IQRF od svého vzniku v roce 2004 uběhla obrovský kus cesty a nyní je ve fázi přechodu k otevřenému standardu. Každý výrobce tak bude moci využít k připojení svých zařízení k IoT naši spolehlivou mesh-technologii a použít k tomu jakýkoliv procesor a jakékoliv rádio. IQRF Alliance zůstává garantem interoperability všech zařízení postavených na pokročilé mesh-technologii IQRF,“ uvedl Dr. Vladimír Šulc, jednatel společnosti IQRF Tech.

Ukázky nových technologií, senzorů a programového vybavení se setkaly se zájmem, ale nejvíce se diskutovalo po prezentacích již realizovaných řešení. Tam byl zájem směrován na detail, řešily se otázky jak technické, tak organizační. Neexistovalo řešení, které by bylo dílem pouze jedné firmy, vždy šlo o spolupráci několika účastníků, členů alian­ce, kteří byli schopni přispět k řešení tak, aby byly zcela naplněny požadavky zákazníka.

Z diskusí a také příspěvků jasně vyplynulo, že i členové IQRF Alliance si plně uvědomují problémy, se kterými se odborníci se zkušenostmi s automatizací a informačními systémy v průmyslu denně setkávají a které jsou spojené s věrohodností pořízených dat, s jejich validací a následným zpracováním v databázích časových řad. Jde o správný posun, který reflektuje nejen schopnosti a možnosti efektivního propojení technických zařízení a zajištění přenosů dat, ale také jejich archivaci, prezentaci a jednoduchou tvorbu aplikací nad daty a informacemi. Z tohoto pohledu jde o významný krok k nabídce řešení komplexních úloh.

Ne náhodou byla prezentována technika spojená s řízením domácností, budov a měst. Jmenované oblasti jsou jedním z cílů, kterým by se firmy z IQRF Alliance měly přednostně věnovat, protože disponují dostatečnými technickými prostředky a v současné době již i mnoha zkušenostmi. IQRF Summit 2019 přinesl mnoho podnětů, zkušeností i nových myšlenek, které do budoucna nabízejí široké využití této techniky především v řešeních spojených s IoT, ale také v řešeních projektů, kde dosud dominovaly klasické automatizační společnosti. Po překonání určité nedůvěry konzervativních uživatelů lze očekávat, že se najdou zákazníci v průmyslu, stavebnictví, zemědělství, zdravotnictví, státní správě a v mnoha dalších oborech.

Radim Adam

Obr. 1. IQRF Summit 2019