Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

IQRF Summit 2017

Dvoudenní konference s názvem IQRF Summit 2017 se uskuteční 7. až 8. června 2017 v Clarion Congress Hotel Prague (www.iqrf.org/summit2017). Organizuje ji sdružení IQRF Alliance a partneři. Mediálním partnerem je i časopis Automa.

Konference se bude zabývat všemi stěžejními obory souvisejícími s internetem věcí (IoT): chytrá města, chytré budovy a domácnosti, průmysl, bezpečnost, doprava atd. Na akci budou demonstrovány příklady z praxe a více než padesát nových produktů pro IoT. Uskuteční se třicet zajímavých interaktivních prezentací a proběhnou workshopy zaměřené na praxi. Očekávána je účast více než 300 odborníků, techniků, vývojářů, zastupitelů měst a krajů. Mezi prezentujícími budou zástupci firem Microsoft, O2, AAEON, Netio products, Microrisc, Aledo, Protronix, IQ Home a další.

Řešení demonstrovaná na summitu jsou postavena na bezdrátové komunikační síti IQRF, která je významným reprezentantem bezdrátových sítí s topologií mesh fungujících v pásmu ISM a určených pro přenos malých objemů dat ze zařízení nebo k jejich ovládání. Jde o sítě s mimořádně malou spotřebou, což umožňuje provoz na baterie po dobu mnoha let. Po celém světě jsou již dnes instalovány stovky tisíc zařízení, která jsou ovládána touto českou komunikační sítí. Mezi prezentovanými tématy bude např. problematika parkování, veřejného osvětlení, monitorování teploty spolu s návrhem úspor, senzorické měření kvality vnitřního ovzduší a bezpečnost výroby. Novým tématem summitu bude monitorování bezpečnosti osob v rizikových provozech. Využívají se k tomu „chytré helmy“, které obsahují mj. senzory teploty, polohy a nárazu. Umožňují hlídat, zda nenastal nebezpečný stav, který ovlivňuje zdraví či život zaměstnance. Prostřednictvím sítě IQRF je daný zaměstnanec lokalizoán a v místě incidentu je vyhlášen poplach. Prostřednictvím komunikačních sítí lze údaje nejen monitorovat, ale v určitých stavech i vyvolat změnu. Jednou z možných akcí je zapnutí či vypnutí dálkově ovládané elektroinstalační zásuvky 230 V. Budou představeny nové typy zásuvek ovládaných v síti IQRF a spolupracujících s ostatními zařízeními IQRF. Zajímavý je pilotní projekt „životní prostředí – zdravá škola“. Je v něm řešeno dlouhodobé měření stavu vnitřního i vnějšího ovzduší ve vybrané škole.

Na workshopech si účastníci budou moci v praxi vyzkoušet jednotlivá řešení. Bude veřejně představen nejnovější operační systém pro IQRF zaměřený na bezpečnost. Seznámí s pokrokem v interoperabilitě zařízení vy­užívajících sítě IQRF. Summit bude i místem finále mezinárodní soutěže IQRF Wireless Challenge III. Nejlepší soutěžní projekty budou jejich autoři prezentovat před odbornou veřejností. Součástí summitu bude i společenská akce umožňující neformální setkání všech účastníků, diskuse nad zajímavými tématy a navázání nových obchodních partnerství.

[Tisková zpráva IQRF Alliance.]

(šm)

Soutěž IQRF Wireless Challenge III

V lednu 2017 byl spuštěn třetí ročník oblíbené mezinárodní soutěže pro techniky a technicky nadané studenty IQRF Wireless Challenge III (www.iqrf.org/contest). Jeho heslem je „využijte své schopnosti, navrhněte nejlepší aplikaci pro bezdrátovou síť IQRF a bojujte o hodnotné ceny“. Soutěž je určena pro programátory, vývojáře, techniky a studenty z celého světa a je otevřena do 21. května 2017. Finálové klání nejlepších projektů bude probíhat formou interaktivního veletrhu v červnu 2017. Mezi hlavní odměny patří moderní vývojové nástroje pro bezdrátové sítě a IoT. Nadějným technikům organizátoři nabídnou zaměstnání. Soutěžící si mohou po dobu soutěže zakoupit sadu vývojových nástrojů pro bezdrátovou síť IQRF se slevou až 30 % v rámci programu IQRF Smart School. Letošní ročník soutěže byl zařazen do Věstníku soutěží Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Hlavním sponzorem je firma Microrisc, partnery jsou také firmy AAEON, Netio, Microsoft, Protronix a významné technické univerzity. Mediálními partnery je mnoho odborných periodik včetně časopisu Automa. Pro informaci ještě uveďme, že IQRF Smart School je síť škol, které v rámci partnerství v IQRF Alliance poskytují svým studentům informace o komunikační síti IQRF. Studenti těchto škol mají možnost být u zrodu reálných projektů, aplikací a zařízení využívaných v internetu věcí. Členství je pro školy zdarma (www.iqrfalliance.eu/smart-school).