Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

IQRF Alliance a budoucnost chytrých měst

V Brně se 10. a 11. prosince 2015 sešli odborníci z téměř čtyřiceti českých a zahraničních firem, univerzit a vývojových center, kteří se zabývají budoucností chytrých měst (smart cities) a inteligentních budov – celkem sedmdesát profesionálů z jedenácti zemí (obr. 1). Všichni jsou členy mezinárodní komunity s názvem IQRF Alliance a využívají bezdrátovou komunikační platformu IQRF. Ta se při řešení chytrých měst uplatňuje už mnoho let po celém světě. U nás ji využívá již několik měst a vesnic, ale dílčí uzly zatím nebyly nikde propojeny do jednoho komunikujícího celku. Česká republika v oboru smart cities stále stojí teprve na začátku.

 
IQRF Alliance vznikla v ČR v roce 2013. Byla založena jičínskou společností Microrisc, s. r. o., která je autorem komunikačního standardu IQRF. Dnes sdružuje účastníky z mnoha zemí, od USA přes Velkou Británii, Skandinávii, střední Evropu až po Izrael a Indii. Její členové vyvíjejí aplikace a řešení pro smart cities, inteligentní budovy nebo tzv. internet věcí. Navzájem kombinují své produkty a know-how a díky úzké spolupráci poskytují koncovým uživatelům zcela nové technické a technologické možnosti a šetří jejich náklady. Lze tak např. řešit inteligentní křižovatky, které zajistí tzv. zelenou vlnu pro vozidla záchranných jednotek. Veřejná parkoviště sama navedou řidiče na volná místa. Pouliční osvětlení automaticky ušetří elektřinu v době malého provozu. Podobné scénáře už nejsou rekvizitami sci-fi filmů, ale stávají se realitou světových i českých chytrých měst. Mezi prvními chytrými městy u nás se vedle Prahy nebo Brna
překvapivě objevil také jihočeský Písek. Je považován za nejlépe připravené město pro chytré řízení.
 
Projekt Smart City Písek se snaží zavést moderní informační techniku do každodenního chodu města. Představitelé města a IQRF Alliance se na setkání v Brně dohodli na využití IQRF jako hlavní komunikační platformy. Díky tomu má Písek předpoklady stát se prvním skutečně inteligentním městem v ČR. Pomocí bezdrátové platformy IQRF se zlepší komfort obyvatel města: dynamickým ovládáním křižovatek, chytrým řízením veřejného osvětlení či navigačním systémem pro veřejná parkoviště. Díky analýze dat o dopravě a pohybu chodců v rámci města by měly být vyřešeny problémy vybraných kritických míst v dopravě nebo optimalizovány služby městské hromadné dopravy. Bezdrátová platforma IQRF byla zvolena proto, že nabízí velmi moderní, vzájemně propojená, ale zároveň v praxi již ověřená řešení, která lze v projektu chytrého města okamžitě využít. První práce by v Písku měly začít již letos na jaře. Písek se stane průkopníkem v oblasti smart cities a bude inspirací i pro další česká města. Jedním z hlavních partnerů projektu je Technologické centrum Písek. Představitelé projektu Smart City Písek a IQRF Alliance se dohodli na společné organizaci největší konference v oblasti chytrých měst CityCON, která se uskuteční v květnu 2016 v Písku. Doplňme ještě několik otázek pro protagonistu popisovaného setkání IQRF Alliance v Brně pana Šimona Chudobu (obr. 2) a jeho odpovědí.
 
Můžete se krátce představit? Jaká je vaše funkce ve společnost Microrisc a v komunitě IQRF Alliance?
V rámci společnosti Microrisc mám na starost obchodní podporu našich zahraničních distributorů. Díky častým vzájemným návštěvám mám velmi blízko k řadě zákazníků z nejrůznějších oborů i zemí a regionů. Během jednání vznikaly často situace, kdy pro zákazníka bylo daleko výhodnější nějaký produkt koupit nebo si jej nechat vyvinout někým jiným, než investovat své prostředky a čas do vývoje vlastního produktu. Tím často zákazník ztratí mnoho financí a několik let, navíc s nejasným výsledkem. Proto se zrodil nápad vytvořit komunitu firem, které by spolu mohly úzce spolupracovat, a ušetřily by tak náklady na vývoj nebo by naopak získaly obchodní příležitosti. S tímto posláním nyní budujeme IQRF Allianci, jejíž rozvoj mám na starost jako jednatel.
 
Jaký dojem jste měl ze setkání IQRF Alliance v Brně? Jste spokojen s účastí a s výsledky jednání?
Mítink IQRF Alliance v Brně byl druhým setkáním všech členů aliance. První setkání proběhlo v květnu 2015. Byli jsme tehdy velmi mile překvapeni, že zástupci firem seděli v jednací místnosti i po skončení oficiální části mítinku až do večera (v pátek) a diskutovali o společných projektech a dalších formách spolupráce. V prosinci jsme v Brně už měli příležitost vidět konkrétní výsledky spolupráce jednotlivých členů – společné projekty, vzájemné obchody, společný vývoj i reálné aplikace instalované přímo v ulicích města Brna. Troufám si tvrdit, že účastníci akce byli z mítinku přímo nadšení. A opět se zde
zrodila spousta nových zajímavých spoluprací na konkrétních projektech (pozn.: viz videozáznamy na www.youtube.com s názvem: 2nd IQRF Alliance Meeting How IQRF Alliance can speed up an IoT start-up progress)
 
Můžete stručně charakterizovat společenství IQRF Alliance?
IQRF Alliance je volné sdružení firem, které spojuje bezdrátová komunikační platforma IQRF. Aliance přináší členům služby ve čtyřech oblastech: komunita (vazba na ostatní členy prostřednictvím mítinků a členské zóny na webových stránkách), interoperabilita (podpora vývoje a udělování certifikace komunikace podle standardu IQRF), propagace (podpora prodeje produktů členů ve společných stáncích na veletrzích a marketingu) a obchod (nové obchodní příležitosti na zahraničních trzích díky mezinárodní síti obchodních partnerů). Provoz IQRF Alliance je financován z členských poplatků (symbolických 1 000 eur ročně) a díky finanční podpoře společnosti Microrisc.
 
Roli „spojovníka“ členské základny sehrává bezdrátová komunikační platforma IQRF. Můžete ji stručně popsat?
Bezdrátovou platformu s názvem IQRF začala česká společnost Microrisc vyvíjet již v roce 2003 a od té doby k ní bylo uděleno téměř třicet patentů. Její hlavní výhodou je automatická komunikace v bezdrátové síti mesh, minimální spotřeba energie a velice snadné ovládání. Díky tomu se brzy rozšířila do celého světa a dnes už má za sebou stovky tisíc aplikací, které jsou v provozu v desítkách států. Například v Mexiku řídí tisíce světel v obřích nákupních centrech, v Izraeli ovládá pouliční osvětlení v několika desítkách měst, ve Velké Británii hlídá sesuvy půdy na železničních koridorech, ve střední Evropě zajišťuje inteligentní osvětlení a vytápění.
 
Platforma IQRF v sobě zahrnuje vše, co je třeba pro rychlý a jednoduchý vývoj bezdrátových produktů. Kromě samotných bezdrátových modulů jsou to i praktické vývojové sady, velmi propracovaný vývojový software, hotové soubory plugin pro různé druhy komunikace (SPI, UART), desítky příkladů firmwaru, knihovny pro integraci IQRF do zařízení, jako jsou Raspberry PI nebo Arduino, atd. Vývoj je tedy díky tomu velmi efektivní.
 
Jak má postupovat nový účastník, který chce svou technologii nebo služby začlenit do komunikace na bázi IQRF? Jaké služby k tomu nabízíte?
Volba bezdrátové platformy je zásadním rozhodnutím ve vývoji jakéhokoliv produktu a žádná technologie není vhodná pro všechny aplikace. Důležité je, aby měl výrobce či poskytovatel jasnou představu o tom, jak má jeho produkt nebo služba fungovat a zda je chce zařadit do většího ekosystému produktů, jaký nabízí například aliance. Je-li IQRF vhodnou technologií, zákazníkovi doporučíme jednodenní školení a vlastní testy na vývojových kitech. Během několika dní tak zákazník získá jasnou představu o tom, zda IQRF bude tou správnou volbou. Jestliže se pro nás zákazník rozhodne, zorganizujeme jedno- až dvoudenní workshop, kde vytvoříme koncept jeho produktu. Tím ušetří minimálně několik týdnů práce. Po celou dobu vývoje mu poskytujeme technickou podporu a konzultace. Nakonec produkt certifikujeme a zařadíme do portfolia IQRF. Firma tak dokáže svůj výrobek připravit k prodeji a promovat ho v minimálním možném čase. Například senzor CO2 společnosti Protronix byl upraven na bezdrátovou komunikaci IQRF a připraven k propagaci na veletrhu Amper
během pouhých sedmi týdnů, což je v naší branži opravdu neobvyklá rychlost.
 
Můžete prozradit nějaké podrobnosti o připravované konferenci v Písku?
Přestože konferencí s tématem smart city neustále přibývá, CityCON má ambici stát se jednou z nejdůležitějších akcí v této oblasti. Základní rozdíl je v tom, že firmy zde budou prezentovat konkrétní projekty, řešení a produkty, na základě nichž lze začít budovat chytrá města okamžitě – a ne až za několik let či desetiletí. Kromě technologických řešení se zde ale představí i moderní přístupy urbanismu, a hlavně to nejdůležitější – konkrétní přínosy pro obyvatele chytrých měst.
 
Děkuji za rozhovor.
(Rozhovor vedl Ladislav Šmejkal.)
 
Obr. 1. Setkání IQRF Alliance v Brně 10. a 11. prosince 2015
Obr. 2. Setkání řídil jednatel IQRF Alliance Šimon Chudoba