Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

IPESOFT REMS vítězem soutěže IT-projekt roku 2010 ve Slovenské republice

Společnost Ipesoft získala prestižní oce­nění IT-projekt roku 2010 ve Slovenské re­publice. Vítězným projektem již desátého ročníku této soutěže se stal systém IPESOFT REMS©, který vytvořila společnost Ipesoft v rámci projektu energetického dispečinku pro Železniční spoločnosť Cargo Slovakia.
 
Základní funkcí oceněného systému Ipesoft REMS je detailní sledování spotřeby energií v rámci elektrické trakce, které zároveň pro­střednictvím nadstavbových funkcí systému dvoluje společnosti Cargo Slovakia přesněji predikovat, řídit a zavádět standardy spotřeby energií souvisejících s přepravou. Toto násled­ně umožňuje řízený a efektivní nákup energií na liberalizovaném trhu s elektřinou.
 
Komise, sestavená z nejvýznamnějších slovenských odborných novinářů a zástupců profesních organizací z oboru informatiky na Slovensku, zároveň ocenila, že v rámci Evro­py jde svým rozsahem, komplexností a para­metry o unikátní systém.
 
Ipesoft REMS v současnosti měří spotře­bu na elektrické trakci, do konce roku 2010 bude rozšířen i o měření spotřeby dieselo­vých lokomotiv. Podobné řešení zatím ne­používá žádná jiná společnost v Evropě. Ke vzniku takto komplexního řešení vedlo vyu­žití množství poznatků získaných z projektů, které společnost Ipesoft realizovala pro ener­getiku, průmysl a obchodování na liberali­zovaných trzích s energiemi, se kterými má dlouhodobé zkušenosti.

(ed)