Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

IO-Link pro jednodušší instalace

Při optimalizaci provozů vzniká stále větší množství dat. Aby bylo možné s daty nakládat, je nutné zajistit přehlednou komunikaci od senzorů až po cloudová úložiště. Sběr dat a nakládání s nimi zjednodušuje IO-Link. Murrelektronik má prostředky a znalosti nutné k instalacím komunikace IO-Link v provozech. 

IO-Link zrychluje uvádění do provozu a snižuje náklady

Konfigurační data pro chytré senzory a akční prvky přicházejí přímo z řídicího systému. Ty nemusí být konfigurovány ručně, a nastavení stroje je proto rychlejší.

Komunikace IO-Link nevyžaduje stíněné kabely. Namísto nich lze použít propojovací senzory s běžnými konektory M8 a M12. Řídicí systém už tak nepotřebuje drahé analogové karty a konfigurovatelné senzory a akční členy minimalizují nutnost držet velké množství variant. Schvalovací procesy jsou jednodušší a je vyžadována nižší skladová kapacita, takže přímé náklady klesají.

S IO-Link je konfigurace zařízení uložena v ovládací jednotce IO-Link (master). Je-li zařízení nutné vyměnit, původní konfiguraci lze nahrát do náhradní nové verze. To zrychluje a zjednodušuje výměnu, zatímco odstávka je kratší. 

IO-Link: revoluce v údržbě

Protože IO-Link nepřetržitě generuje data jako prostý text, pro údržbu je jednoduché udělat si představu o aktuálním stavu instalace. Opravy je tudíž možné plánovat předem a některé z nich lze provádět i na dálku. 

Proč zvolit moduly Murrelektronik?

Murrelektronik je expert na zavádění instalačních konceptů „šitých na míru“ různým případům v praxi a pro instalace IO-link nabízí kompaktní sběrnicové moduly Murrelektronik (MVK Metal, Impact67 a Solid67). Před jejich instalací analyzují odborníci příslušné stroje a instalace, přičemž kladou důraz na zjištění přesného počtu a umístění vstupů a výstupů. Všechny projekty jsou řešeny na základě zkušeností a detailní znalosti podmínek a konkrétních potřeb zákazníků. Tak je možné navrhnout vždy takový instalační koncept IO-Link, který je vhodný pro daný provoz nebo stroj. 

Široká paleta možností

Kompaktní sběrnicové moduly umožní rychle a jednoduše integrovat zařízení IO-Link do stávající instalace. Užitečný je také modul MVK Fusion, díky němuž je možné připojit jak standardní signály, tak bezpečnostní signály a zařízení IO-Link do jediného modulu.

Alternativou k samostatným modulům je Cube67, modulární sběrnicový systém. Dovoluje připojit řídicí jednotky IO-Link k modulu Cube a je zde místo pro až 128 dalších zařízení IO-Link na jediném sběrnicovém uzlu. 

Příslušenství IO-Link

Murrelektronik nabízí rozsáhlé příslušenství pro IO-Link, které zahrnuje huby, analogové převodníky a indukční vazební členy pro bezkontaktní komunikaci IO-Link. Jednotku a zařízení IO-Link lze rozpojit takřka okamžitě (přibližně 10 ms) a tím jednoduše vyměnit nástroj. Murrelektronik navíc nabízí napájecí zdroj Emparro67 Hybrid s třídou krytí IP67 a funkcemi IO-Link pro sběr diagnostických dat a změnu nastavení. 

IODD on board

Soubor IODD (I/O Device Description) je popis zařízení IO-Link. Obsahuje identifikační údaje, konfiguraci zařízení, procesní a diagnostická data, komunikační možnosti a další. Při použití sběrnicového uzlu Cube67 Ethernet/IP si uživatel může vytvořit vlastní knihovnu IODD. Všechna zařízení IO-Link připojená pomocí modulu Cube67 je možné konfigurovat prostřednictvím webového rozhraní Cube. Díky webovému serveru není třeba používat pro zařízení IO-Link soubory AOI. Navíc v něm je vestavěna funkce pro správu a diagnostiku IO-Link bez řídicího systému. V případě sběrnicových modulů MVK Metal a Impact67 je soubor IODD součástí knihovny GSDML.

Po zabudování senzorů, ventilových terminálů a dalších zařízení IO-Link do instalace se uživatel dostane do databáze prostřednictvím webového rozhraní nebo standardního vývojového systému. Není třeba použít další software a zdržení způsobená např. importy jsou minulostí. Integrace je dosaženo v rekordně krátkém čase. 

(Murrelektronik)

Obr. 1. Murrelektronik nabízí kompaktní sběrnicové moduly Murrelektronik s komunikací IO-Link

Obr. 2. Instalace s moduly Cube 67 s komunikací IO-Link

Obr. 3. Napájecí zdroj s krytím IP67 Emparro67 Hybrid s vestavěnou funkcí IO-Link pro sběr diagnostických a operačních dat