Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Invex 2005 se dočkal definitivního termínu

číslo 12/2004

Invex 2005 se dočkal definitivního termínu

Termín konání patnáctého mezinárodního veletrhu informačních a komunikačních technologií Invex byl po několika zvratech definitivně stanoven na 24. až 27. října 2005. Dochází tak ke změně oproti tradičnímu i předběžně oznámenému novému termínu. Podle původního návrhu se měl měl Invex 2005 konat od 12. září. Důvodem změny byla především potřeba přesunout Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) pro kolizi termínu s veletrhem obráběcích strojů EMO v Hannoveru. Díky síle svých 2 250 vystavovatelů dostal MSV při volbě termínu přednost, a bude se tedy konat ve dnech 3. až 7. října 2005. Invex se měl proto uskutečnit v září v termínu původně vyhrazeném MSV. Významný vliv při konečném rozhodování měly výsledky dotazníkového šetření uskutečněného mezi všemi vystavovateli na veletrhu Invex, které nabídlo dva konkrétní termíny konání: 68 % respondentů bylo pro konání Invexu od 24. října 2005 a jen 19 % jich preferovalo zářijový termín. Pro říjen byli především vystavovatelé podnikových informačních systémů, aplikačního softwaru a telekomunikační techniky. Váhu veletrhu Invex mezi veletržními akcemi společnosti Veletrhy Brno posílil také letošní nárůst počtu přímých vystavovatelů i pronajaté výstavní plochy jako klíčových obchodních parametrů projektu. Současně je veletrh Invex 2005, podle přání většiny vystavovatelů, zkrácen z dosavadních pěti dnů na čtyři.

(ed)

Inzerce zpět