Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Internetový kurz o simulaci dynamických soustav

Internetový kurz o simulaci dynamických soustav

Výpočetní a informační centrum ČVUT připravilo internetový kurz pro techniky, kteří se zabývají projektováním a údržbou soustav, jako jsou elektronické a magnetické obvody, zařízení pro výrobu a rozvod energie, elektrické stroje a elektromechanické prvky, hydraulické a pneumatické soustavy, zařízení pro ohřev, vytápění a chlazení, mechanizmy, manipulátory a roboty, mechatronické a řídicí soustavy, výrobní, obráběcí a tvářecí stroje, dopravní prostředky a přepravníky, biomedicínské soustavy a přístroje apod.

Kurz uvádí zájemce do snadného a systematického modelování dynamiky soustav, který nevyžaduje žádnou „ruční“ formulaci rovnic. Místo aby uživatel zadával blokové schéma pomocí rovnic např. v systému Simulink, vytvoří ho v grafické podobě, která přímo charakterizuje skutečnou konfiguraci simulované soustavy. Schéma se sestavuje stavebnicovým způsobem z modelů jednotlivých částí reálné soustavy. Jednotlivé části pak propojí úsečkami představujícími obousměrné energetické interakce mezi jednotlivými částmi prostřednictvím elektrických vodičů, hřídelů, úseků potrubí apod.

V kurzu je využíván simulační program Dynast, který pro uvedená grafická schémata automaticky zformuluje příslušné rovnice, vyřeší je a požadované výsledky graficky znázorní. Tento výpočetně velmi robustní software, který je volně přístupný na http://virtual.cvut.cz/dynastcz/, nevyžaduje znalost žádného simulačního jazyka. Lze jej ovládat zcela intuitivně prostřednictvím grafických dialogů. Je doprovázen knihovnami modelů mnoha součástí z různých technických disciplin a rozsáhlou sbírkou řešených úloh i řadou pomocných softwarových nástrojů pro přípravu, dokumentaci a animaci úloh.

Kurz byl připraven v rámci projektu podporovaného Evropským sociálním fondem při Středočeském kraji a je tudíž bezplatný. Spolu s Výpočetním a informačním centrem ČVUT se na jeho přípravě podílel i Institut Svazu průmyslu ČR a odborníci ze zahraničí i z průmyslu. Informační seminář o kurzu i o způsobu jeho výuky se koná ve středu 24. října 2007 od 9 do 14 hodin v Masarykově koleji ČVUT. Bližší podrobnosti jsou uvedeny na http://virtual.cvut.cz/vypocty/

(hm)

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde