Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Internetové portály Siemens pomáhají při projektování

Společnost Siemens podporuje činnosti projektantů a provozovatelů elektromechanických soustav nabídkou mnoha zdokonalených webových služeb. Při používání pracovních nástrojů, dokumentů a údajů bezplatně přístupných prostřednictvím internetu mohou podniky a jejich pracovníci významně spořit čas a náklady. Dostupné internetové portály a principy, na nichž jsou založeny, jsou sdruženy v konceptu Planning Efficiency, který společnost Siemens představila na letošním průmyslovém veletrhu v Hannoveru.

Problematika planning efficiency, tj. produktivity projektování, spočívá především v rychlosti výběru produktů, ve snadném přístupu ke správným a úplným údajům o produktech a k jejich certifikátům a také v dokonalejším pracovním postupu. Společnost Siemens v rámci takto určené koncepce představila v dubnu t. r. celou skupinu on-line dostupných portálů a nástrojů vytvořených za účelem významně usnadnit přístup k potřebným údajům, a výrazně tak zvýšit produktivitu práce při vývoji a údržbě elektromechanických soustav. Hlavními komponentami konceptu Planning Efficiency jsou obsáhlá databáze CAx-Onlinegenerator s údaji o produktech, služby on-line portálu Siemens Industry Online Support Portal a vylepšené prostředí Industry Mall, které jednotně zastřešuje internetové obchody koncernu Siemens v průmyslové oblasti (obr. 1).

Aktivní podpora při výběru produktu

Postup při projektování podle konceptu Planning Efficiency začíná výběrem produktu v prostředí Industry Mall. Uživatelé jsou při vyhledávání, resp. volbě vhodných komponent a systémů z rozsáhlého sortimentu společnosti Siemens aktivně podporováni. Například při navrhování vhodné sestavy přívodů napájení k motorům použije konfigurátor systému Sirius technické specifikace vložené během výběru produktu (např. údaje o pracovních podmínkách systému) k sestavení soupisu komponent. Tentýž nástroj současně podle čísel produktů najde prostorové (3D) modely, dvourozměrné (2D) výkresy, schémata zapojení a katalogové listy přístrojů a připraví je ke stažení. V dalším kroku může uživatel importovat čísla produktů do nástroje CAx-Onlinegenerator, kde jsou k dispozici ještě další údaje a dokumenty týkající se projektování.

Databáze CAx-Onlinegenerator

Hlavním nástrojem v procesu projektování elektromechanických soustav je software CAx-Onlinegenerator. Jde o denně aktualizovanou databázi bezplatně přístupnou z prostředí Siemens Industry Online Support Portal. Při použití nástroje CAx-Onlinegenerator mají projektanti přístup k dokumentaci a údajům o více než 60 000 produktů značky Siemens v oboru automatizační techniky. Údaje o všech těchto produktech jsou nabízeny až ve dvanácti různých kategoriích, např. včetně formátu EDZ (Eplan Data Zip) pro Eplan Electric P8, databází kategorie eł.series, obsahujících schémata zapojení, propojovací schémata, 3D modely atd.

Databáze CAx-Onlinegenerator dostupná on-line dále obsahuje data bezprostředně použitelná v mnoha nejrůznějších inženýrských nástrojích typu CAD/CAE. Možnost přenášet data přímo do programů kategorie CAD/CAE pouhým stisknutím tlačítka znamená pro vývojáře úsporu času až o 80 %. Dobu potřebnou k vyprojektování úplného řídicího rozváděče lze uvedeným způsobem zkrátit o více než osm hodin, neboli ušetřit nejméně jeden člověkoden práce. V nástroji CAx-Onlinegenerator jsou dále dostupné charakteristiky, katalogové listy, rozměrové náčrtky, 2D výkresy a certifikáty produktů (včetně certifikátů UL pro USA, CCC pro Čínu a GOST pro Společenství nezávislých států) i příručky a návody k obsluze. Veškeré dokumenty jsou v databázi uloženy v několika jazykových verzích, některé až v deseti.

Snadná tvorba dokumentace

Součástí služby Siemens Industry Online Support Portal je vedle databáze CAx-Online­generator také nástroj My Documentation Manager, jenž uživatelům umožňuje shromažďovat a třídit potřebnou technickou dokumentaci. Díky němu lze manuály k automatizačním produktům značky Siemens prohlížené on-line jednotlivě upravit podle individuálních požadavků. Uživatelé mají přístup k jednotlivým kapitolám dokumentů týkajících se různých produktů a jejich skupin, takže je mohou jednotlivě vkládat do vlastního dokumentu popisujícího konkrétní projekt. Takto lze např. vytvořit návod k parametrizaci jednotky vzdálených periferií ET200SP, který obsahuje charakteristiky produktů skupiny Sirius a vybraných verzí napájecích zdrojů řady Sitop. Hotový návod se poté připraví ke stažení v několika různých formátech. Změnová služba následně informuje uživatele o případných změnách, takže návod je vždy aktuální.

Další informace o konceptu Planning Efficiency jsou k dispozici na internetové adrese www.siemens.com/planning-efficiency.

 (Siemens, s. r. o.)

Obr. 1. Účelně provázané internetové portály společnosti Siemens výrazně zvyšují produktivitu práce při projektování elektromechanických soustav